Záverečná konferencia

Elektronické testovanie - skúsenosti a výzvy

V dňoch 20. a 21. októbra 2015 sa v Bratislave uskutoční záverečná konferencia pod názvom
Elektronické testovanie - skúsenosti a výzvy.
Počas dvojdňovej konferencie predstavíme výsledky projektu E-test a účastníci si 21. 10. budú môcť vyskúšať aj rôzne úlohy v novom elektronickom testovacom systéme e-Test, ktorý vďaka národnému projektu využívajú v 1650 školách na Slovensku. Naše pozvanie prijali aj významní zahraniční hostia v oblasti e-testovania a vzdelávania: Mari-Pauliina Vainikainen (Centre for Educational Assessment, University of Helsinki, Fínsko), Patricia M. Broadfoot (University of Bristol, Veľká Británia), Jan Wiegers (CITO, Holandsko), Steven Bakker (DutchTest, Holansko), Benő Csapó (University of Szeged, Maďarsko), Martin Malčík (Technická univerzita, Česká republika).
Záštitu nad konferenciou prevzal minister školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, pán Juraj Draxler.

Program záverečnej konferencie                  
Zborník abstraktov

Prezentácie z konferencie dňa 20. 10. 2015

Hlavná konferenčná sála:
 
Videozáznam: Príhovor Ing. Františka Priesola, riaditeľa odboru SOŠ a konzervatórií, Sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR a príhovor PaedDr. Ivany Pichaničovej, PhD., zastupujúcej riaditeľky NÚCEM

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania
Projekt E-test
Videozáznam

E-assessment: Innovations for the 21st Century (NL)
Videozáznam

Using technology to enhance assessment: opportunities, challenges and risks (GB)
Videozáznam

Podpora hodnotenia kvality edukácie kvantitatívnymi meraniami
Video záznam

Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím elektronického testovania z pohľadu vysokoškolského pedagóga
Videozáznam

Zvyšovanie odbornosti učiteľa ovplyvnené prácou v projekte E-test z rôznych uhlov pohľadu
Videozáznam

Elektronické testovanie ako súčasť vyučovania na základnej škole

Videozáznam

E-testovanie T5-2014 v kontexte certifikačných testovaní
Videozáznam

E-testovanie T9-2015 v kontexte certifikačných testovaní
Videozáznam

E-testovanie MS-2015 v kontexte certifikačných testovaní
Videozáznam

Elektronická forma certifikačných meraní – perspektíva
Videozáznam

Prednášky v sekciách:
Analýza pozície správnej odpovede v úlohách s výberom z možností použitých v rámci e-testovania
Reportovanie výsledkov z testovaní v rámci projektu E-test
Porovnanie papierovej a elektronickej verzie testu z matematiky
Elektronické testovanie anglického jazyka – súčasný stav a perspektívy
Jazykové, kultúrne a metodické aspekty elektronického testovania ruského jazyka na slovenských školách v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania
Tvorba testovacích nástrojov z cudzích jazykov k jednoduchým odborným textom
Hierarchický lineárny model pridanej hodnoty školy vo vzdelávaní
Reportovanie pridanej hodnoty vo vzdelávaní a jeho dôsledky
Videozáznam
 
Task behaviour in educational assessment studies: What can log data tell us about performance differences? (FIN)
Videozáznam

Videozáznam: Developing an Online Diagnostic Assessment System – the eDia (HU)

Identifying Visual Mechanics of Text Comprehension and Solving Task Using Eyetracker Technology (CZ)
Videozáznam

Medzinárodná štúdia PISA 2012 – rámec, úlohy a analýzy
Videozáznam

Elektronické testovanie v matematike a matematickej gramotnosti
Videozáznam

Rozbor testových úloh pre oblasť finančnej gramotnosti na základe štatistických výstupov z ich skúšobného testovania
Videozáznam

Význam e-Testu pre vytváranie testových úloh z predmetu informatika
Videozáznam

Štatistická gramotnosť a jej testovanie
Videozáznam

Príprava školení a predstavenie novej publikácie pre pedagógov a pedagogických zamestnancov vzdelávajúcich žiakov so zdravotným znevýhodnením
Videozáznam

E-testovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením
Video záznam

Postoje žiakov k zdravotne znevýhodneným žiakom
Videozáznam

Prednášky v sekciách:
Špecifikácia tvorby testových úloh a testov zo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť
K problematike testovania prírodovednej gramotnosti
Špecifikácia tvorby úloh a testov z oblasti Človek a príroda
Špecifikácia tvorby testov z prírodovednej gramotnosti