Knižnica

Dokumenty pre školských pracovníkov

Import dát do e-Testu

Sprístupnenie e-Testu - Návod na odoslanie údajov do e-Testu
Odoslanie dát z IS eSkola do e-Testu
Odoslanie dát z IS aScAgenda do e-Testu

Manuály systému e-Test

Video manuál - Naplánovanie termínu testu 
Návod na priame spustenie testu
Video manuál - Spustenie testu

1. Návod na používanie systému e-Test
2. Pokyny pre školského koordinátora/koordinátora
3. Pokyny pre IT administrátora
4. Pokyny pre administrátora elektronického testovania/školského administrátora
5. Riešenie problémov počas testovania 

Procesný diagram elektronického testovania
Prehľad matematických vzorcov ISCED 2
Prehľad matematických vzorcov ISCED 3
Prehľad matematických vzorcov ISCED 3 - maďarská verzia
Prevádzkové odporúčania na bezpečné používanie e-Testu

Špecifické požiadavky testovaní

Špecifické požiadavky testovania - Prípravné T9 2016
Špecifické požiadavky testovania - Prípravné MS 2016
Špecifické požiadavky testovania - Vianočné testy 2015
Špecifické požiadavky testovania - Testy - Príprava na T5 2015
Špecifické požiadavky testovania - Testy september 2015

Špecifické požiadavky testovania - október - november 2015
 


Iné dokumenty

Metodika tvorby testových úloh a testov - študijný materiál
Používateľská príručka pre registračný server licencií systém e-Test
Diagnostika, vzdelávanie, hodnotenie a testovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ)
Prezentácia - Školenie k tvorbe testov
Prezentácia - Diagnostika, vzdelávanie, hodnotenie a testovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením
Prezentácia - Učiteľské testovanie