Kalendár výskumných aktivít

Administrácia dotazníka motivácie

22.09.2014 - 10.10.2014
Dotazník motivácie je určený žiakom 9. ročníka základných škôl, 3. ročníka štvorročných gymnázií a septimy osemročných gymnázií - škôl spolupracujúcich vo výskume sprievodných aspektov vzdelávania.  viac »

Administrácia testu všeobecných schopností

20.10.2014 - 07.11.2014
Testovaní sú žiaci 9.ročníka základných škôl, 3. ročníka štvorročných gymnázií a septimy osemročných gymnázií - škôl spolupracujúcich vo výskume sprievodných aspektov vzdelávania. viac »

Dotazník klímy školy a triedy

10.11.2014 - 28.11.2014
Dotazník je určený žiakom  9. ročníka základných škôl, 3. ročníka štvorročných gymnázií a septimy osemročných gymnázií - škôl zapojených do výskumu sprievodných aspektov vzdelávania. viac »