E-testovania JESEŇ 2021

Vyhodnotenie E-testovania JESEŇ 2021 nájdete TU.

Všetkým školám ďakujeme za účasť!
 


E-testovania JESEŇ 2021 2. cyklus

 

V rámci 2. cyklu e-testovania JESEŇ 2021 sme v období od 15. novembra do 10. decembra 2021 pre žiakov 6. ročníka základných škôl a 1. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v systéme e-Test pripravili elektronické testy
z čitateľskej a matematickej gramotnosti.

Test z čitateľskej gramotnosti je zameraný na overenie čitateľských kompetencií s dôrazom na čítanie s porozumením, spracovanie explicitne aj implicitne vyjadrených informácií a interpretáciu textu. Testy z matematickej gramotnosti sú zamerané na overenie vedomostí a zručností žiakov na úlohách, ktoré kladú dôraz na vyššie kognitívne procesy.

 

Prihlasovanie na testovanie: od 8. novembra do 10. decembra 2021 do 8:00

 

Termín testovania pre všetky typy škôl: od 15. novembra do 10. decembra 2021 do 12:00

 

Termín sprístupnenia výsledkov: koniec decembra 2021 (žiaci svoj predbežný výsledok uvidia ihneď po ukončení testu)

 

Prehľad testov pre e-testovanie JESEŇ 2021

Súbory testovaní pre ZŠ:

  ST_ISCED2_jesen_2021

 • 1 test z čitateľskej gramotnosti pre žiakov 6. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským (45 min.)

 • 3 testy z matematickej gramotnosti pre žiakov 6. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským (45 min.)

(Testy sú vhodné aj pre žiakov ekvivalentných ročníkov 8-ročných gymnázií.)

 

Anotácie testov
Testy pre ZŠ – čitateľská a matematická gramotnosť

 

Organizačné pokyny vrátane dokumentu „Špecifické požiadavky testovania – JESEŇ 2021 2. cyklus“ nájdete nižšie pod nadpisom:
E-testovania JESEŇ 2021– organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia.


V období od 11. októbra do 12. novembra 2021 sme pre základné a stredné školy v systéme e-Test pripravili elektronické testy zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, matematiky, slovenského jazyka a slovenskej literatúry, anglického jazyka (úroveň B2) a pre budúcich maturantov aj test overujúci čitateľskú gramotnosť a kritické myslenie.

Tieto testy sú vhodné na opakovanie a prehlbovanie učiva z uvedených predmetov.

 

Všetky školy pozývame na účasť v e-testovaniach  JESEŇ 2021!

 

Prihlasovanie na testovanie: od 4. októbra do 12. novembra 2021 do 8:00

 

Termín testovania pre všetky typy škôl: od 11. októbra do 12. novembra 2021 do 12:00

 

Termín sprístupnenia výsledkov: koniec novembra 2021 (žiaci svoj predbežný výsledok uvidia ihneď po ukončení testu)

 

Prehľad testov pre e-testovanie JESEŇ 2021

Súbory testovaní pre ZŠ:

  ST_ISCED1_jesen2021

 • 1 test z matematiky pre žiakov 5. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským a maďarským (40 min.)

 • 1 test zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 5. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 min.)

 • 1 test z maďarského jazyka a literatúry pre žiakov 5. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom maďarským (60 min.)

  ST_ISCED2_jesen2021

 • 1 test z matematiky pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 min.)

 • 1 test zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 min.)

 • 1 test z maďarského jazyk a literatúry pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom maďarským (40 min.)

(Testy sú vhodné aj pre žiakov ekvivalentných ročníkov 8-ročných gymnázií.)

Súbory testovaní pre SŠ:

  ST_SS_MAT_jesen2021

 • 1 test z matematiky pre žiakov 4. ročníka GYM s vyuč. jazykom slovenským (90 min.)

  ST_SS_jesen2021

 • 1 test na čitateľskú gramotnosť a kritické myslenie pre žiakov 3. ročníka SŠ s vyuč. jazykom slovenským (60 min.)

 • 1 test z anglického jazyka, úroveň B2 pre žiakov 4. ročníka GYM s vyuč. jazykom slovenským (40 min.)

 • 1 test z maďarského jazyk a literatúry pre žiakov 2. a 3. ročníka SŠ s vyuč. jazykom maďarským (40 min.)

 • 1 test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry - počúvanie pre žiakov 4. ročníka SŠ s vyuč. jazykom maďarským (40 min.)

(Testy sú vhodné aj pre žiakov ekvivalentných ročníkov 8-ročných gymnázií.)

 

Anotácie testov
Testy pre ZŠ

Testy pre SŠ

 

E-testovania JESEŇ 2021 – organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia


Kontakty na tím pre správu a prevádzku e-Testu:

Email: e-testovanie@nucem.sk,

Tel. č.: +421 268 260 334, +421 268 260 335, +421 268 260 304

V pracovných dňoch od 8:00 - 15:30.

 


Návod na export dát zo školského informačného systému (aScAgenda, eŠkola) a ich import do e-Testu sa nachádza na www.etest.sk v sekcii E-TESTOVANIE NA ŠKOLÁCH/KNIŽNICA/Import dát do e-Testu: http://www.etest.sk/kniznica/.

Sprístupnenie e-Testu
Export údajov z programu eŠkola do systému e-Test
Export údajov z programu aSc Agenda do systému e-Test

V sekcii http://www.etest.sk/kniznica/ nájdete napr. aj video manuály ako naplánovať termín testu v systéme e-Test, ako spustiť test, návod na používanie e-Testu, pokyny pre školských zamestnancov (koordinátor, IT administrátor, školský administrátor), ako aj iné informácie k testovaniu.