Garanti tvorby testovacích nástrojov

Hlavný garant tvorby testovacích nástrojov
Hirschnerová Zuzana, Mgr., PhD. zuzana.hirschnerova@nucem.sk
 
 
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
   
Vedúca oddelenia Vyučovacích jazykov
Hirschnerová Zuzana, Mgr., PhD. zuzana.hirschnerova@nucem.sk
   
Slovenský jazyk a literatúra  
Hudcovský Branislav, Mgr. bransilav.hudcovsky@nucem.sk
Sorbyová Ivana, Mgr. ivana.sorbyova@nucem.sk
Stružová Eva, Mgr. eva.struzova@nucem.sk
   
Slovenský jazyk a slovenská literatúra
Caltíková Milada, PhDr. milada.caltikova@nucem.sk
   
Maďarský jazyk a literatúra  
Dudás Anna Mgr. anna.dudas@nucem.sk
   
Vedúca oddelenia Cudzích jazykov
Ujházyová Michaela, Mgr., PhD. michaela.ujhazyova@nucem.sk
   
Anglický jazyk  
Balog Attila, Mgr. attila.balog@nucem.sk
Filová Denisa, Mgr. zuzana.duchonova@nucem.sk
Kiripolský Peter, Mgr. peter.kiripolsky@nucem.sk
Ujházyová Michaela, Mgr., PhD. michaela.ujhazyova@nucem.sk
   
Nemecký jazyk  
Cýchová Monika, Mgr. monika.cychova@nucem.sk
Kuchárová Jana, Mgr., PhD. jana.kucharova@nucem.sk
Mišurová Katarína, Mgr. katarina.misurova@nucem.sk
   
Ruský jazyk  
Liashuk Xénia, Mgr. xenia.liashuk@nucem.sk
   
   
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
   
Vedúca oddelenia  
Ficová Lucia, PaedDr., PhD. lucia.ficova@nucem.sk
   
Matematika a matematická gramotnosť
Ficová Lucia, PaedDr., PhD. lucia.ficova@nucem.sk
Kohanová Iveta, PaedDr., PhD. iveta.kohanova@nucem.sk
Kóšová Mária, Mgr., PhD.  maria.kosova@nucem.sk
Matušková Hana, Mgr., PhD. hana.matuskova@nucem.sk
Marušková Margita, Mgr. margita.matuskova@nucem.sk
Švecová Soňa, PaedDr., PhD. sona.svecova@nucem.sk
   
Finančná gramotnosť
Lučeničová Katarína, Ing. katarina.lucenicova@nucem.sk
   
Štatistická gramotnosť  
havrlent Štefan, Mgr. PhD. stefan.havrlent@nucem.sk
   
Informatika  
Škodáčková Anita, PaedDr., PhD. anita.skodackova@nucem.sk
   
   
Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
   
Vedúca oddelenia  
Ficová Lucia, PaedDr., PhD. lucia.ficova@nucem.sk
   
Biológia  
Miškovičová Ivana, PaedDr., PhD. ivana.miskovicova@nucem.sk
Švrhovná Daniela, RNDr. daniela.svrhovna@nucem.sk
   
Fyzika  
Barčiaková Gabriela PaedDr., PhD. gabriela.barciakova@nucem.sk
   
Chémia  
Horváthová Stanislava, Mgr., PhD. stanislava.horvathova@nucem.sk
   
Prírodovedná gramotnosť  
Berová Mária, RNDr. maria.berova@nucem.sk
   
   
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
   
Vedúca oddelenia  
Hirschnerová Zuzana, Mgr., PhD. zuzana.hirschnerová@nucem.sk
   
Dejepis  
Miháliková Margita, Mgr. margita.mihalikova@nucem.sk
   
Geografia  
Krišpinská Lenka, Mgr. lenka.krispinska@nucem.sk
   
Občianska náuka  
Pastier Jakub, Mgr. jakub.pastier@nucem.sk