Prehlásenie o prístupnosti

Internetové stránky www.etest.sk sú vytvorené v súlade s požiadavkami na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Usporiadanie stránok a ovládanie je navrhnuté s prihliadnutím na ich dostupnosť aj v alternatívnych prehliadačoch (napríklad v textových prehliadačoch, hlasových čítačkách a podobne) a tiež osobám so špecifickými potrebami.

Pre zjednodušenie ovládania stránok sú definované klávesové skratky (access key) a to nasledovne: 
  • 0 - na obsah stránky
  • 1 - nápoveda ku klávesovým skratkám
  • 2 - hlavná stránka
  • 3 - mapa stránok
  • 4 - vyhľadávanie
Použitie klávesových skratiek je závislé od použitého prehliadača. Internet Explorer ALT+písmeno a enter, Mozilla Firefox ALT+SHIFT+písmeno, Google Chrome ALT+písmeno (strašie verzie mali blokované AccessKey), Opera SHIFT+ESC+písmeno (v opere klávesové skratky nefungujú spoľahlivo). 

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou obsahu alebo funkčnosťou webu, technickými otázkami kontaktuje správcu webových stránok na adrese webmaster.etest@nucem.sk . Otázky ohľadom obsahu, je možné zasielať na kontakty uvedené na stránke kontakt.
Autor nezodpovedá za obsah stránky.