E-TESTOVANIE 9 2020

E-TESTOVANIE 9 je elektronická forma testovania žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom (Testovanie 9, resp. T9).
Je rovnocenné s klasickou, papierovou formou Testovania 9. Testy sú v elektronickej i papierovej forme obsahovo rovnocenné.
E-TESTOVANIE 9 môžu absolvovať iba žiaci základných škôl, ktoré majú certifikačné licencie do systému e-Test.

Žiakom absolvujúcim elektronické testy sa pridáva k riadnemu času na vyplnenie testu aj manipulačný čas na prácu
s odpoveďovým hárkom.

E-TESTOVANIE 9 2020 sa uskutoční
  • z matematiky na školách s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským
  • zo slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom slovenským
  • z maďarského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom maďarským
Termín: 1. apríl 2020 (streda)
Prihlasovanie žiakov na E-T9 2020: 9. 3. – 31. 3. 2020
Forma: offline aj online (škola použije certifikačné licencie)
Žiaci, ktorí prejavia záujem absolvovať toto testovanie elektronickou formou sa musia povinne zúčastniť na generálnej skúške elektronickej formy Testovania 9.

Špecifikácia testov E-TESTOVANIE 9 2020
(testy sú po obsahovej stránke totožné s testami riadneho termínu Testovania 9 2020)
Špecifikácia testov zo SJL a MJL
Špecifikácia testu z matematiky

Generálna skúška E-TESTOVANIE 9 2020
Cieľom Generálnej skúšky E-T9 2020 je absolvovať všetky procesy spojené s "ostrým" E-Testovaním 9. Zároveň si žiaci môžu preveriť svoje vedomosti a vyskúšať si elektronické testovacie prostredie e-Test.
Termín: 12. február 2020 (streda)
Prihlasovanie žiakov na GS T9 2020:  28. 1. – 12. 2. 2020.
Generálnej skúšky sa zúčastnilo  2 407 žiakov zo 106 základných škôl. Všetkým zapojeným školám ďakujeme za spoluprácu.
Upozorňujeme, že v niektorých dňoch bude systém e-Test neprístupný, resp. bude pracovať v obmedzenom režime. Viac informácií nájdete na: (http://www.etest.sk/odstavky-e-testu-v-mesiacoch-februar-april-2020/).

UPOZORNENIE!
Pre bezproblémový priebeh generálnej skúšky aj samotného E-Testovania 9 2020 je NEVYHNUTNÉ, aby školský koordinátor zabezpečil v spolupráci s IT administrátorom aktualizáciu offline klienta na najnovšiu verziu.

Dešifrovacie kľúče pre E-T9 2020
zverejníme v deň testovania

E-TESTOVANIE 9 2020 – organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia pre certifikačné školy Dotazník - vyplní koordinátor v deň testovania do 14:00 hod.
http://goo.gl/gleLEQ
Kontakty na tím pre správu a prevádzku e-Testu:
Email: e-testovanie@nucem.sk,
Tel. č.: +421 268 260 334, +421 268 260 335, +421 268 260 304, +421 268 260 105
V pracovných dňoch od 8:00 - 15:30.