E-TESTOVANIE 5-2018

(Príprava na Testovanie 5-2018)

AKTUÁLNE

V dňoch 5. – 7. novembra sa do E-Testovania 5-2018 zapojilo vyše 300 ZŠ.

Všetkým zapojeným školám a žiakom ďakujeme za spoluprácu!

Reporty s výsledkami žiakov z E-Testovania 5-2018 budú pre riaditeľov škôl dostupné najneskôr do 19. 11. 2018 po prihlásení do portálu e-Test v časti NOVINKY. Informáciu o ich sprístupnení zašleme e-mailom.
 
Testy E-Testovania 5-2018 sú zverejnené nižšie. Školy, ktoré nemajú podmienky pre elektronickú prípravu žiakov na T5-2018, ich môžu využiť pri príprave žiakov na T5-2018 papierovou formou. Riaditeľom škôl budú e-mailom zaslané prístupy ku kľúčom správnych odpovedí k testom.

E-TESTOVANIE 5-2018 sú elektronické testy slúžiace pre prípravu žiakov na testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl v školskom roku 2018/2019 (Testovanie 5-2018, resp. T5-2018).

Obsahové zameranie a štruktúra testov je porovnateľná s testami riadneho termínu Testovania 5-2018, ktoré sa uskutoční papierovou formou 21. novembra 2018.
Tieto testy zverejníme po ukončení elektronického testovania 7.11.2018 na tejto webovej stránke a tiež na stránke http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5. Školy, ktoré nemajú podmienky pre elektronickú prípravu žiakov na T5-2018, ich budú môcť využiť pri príprave žiakov na T5-2018 papierovou formou. 
 
E-TESTOVANIE 5-2018 sa uskutoční na základných školách, ktoré majú licencie pre systém e-Test
· z matematiky a slovenského jazyka a literatúry (ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským)  
· z matematiky a maďarského jazyka a literatúry (ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) 
Forma:  online
 
TERMÍNY:
Prihlasovanie žiakov: od 22. októbra 2018
Testovanie:
5. november 2017 (pondelok) – Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj
6. november 2017 (utorok) – Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj
7. november 2017 (streda) – Žilinský kraj, Prešovský kraj

Špecifikácie testov E-T5-2018
Špecifikácia testu z matematiky
Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov 

TESTY E-Testovanie 5-2018
E-TESTOVANIE 5-2018 – organizačné pokyny a sprievodná dokumentáciapre certifikačné školy
Kontakty na tím pre správu a prevádzku e-Testu:
Email: e-testovanie@nucem.sk,
Tel. č.: +421 268 260 334, +421 268 260 335, +421 268 260 304
V pracovných dňoch od 8:00 - 15:30.