Školské e-testovania JAR 2021

Obrázok ku správe: Školské e-testovania JAR 2021
29.03.2021
Od 19. apríla do 19. mája 2021 NÚCEM sprístupní v systéme e-Test elektronické testy pre stredné školy a prípravné testy pre žiakov 9. ročníka základných škôl.
 
Tieto testy sú vhodné na opakovanie a prehlbovanie učiva so žiakmi v rôznych vzdelávacích oblastiach.
 
Zároveň pripravujeme pre žiakov 5. ročníka ZŠ elektronickú formu Testovania 5, ktorú ponúkneme v období od 3. do 28. mája 2021.
 
Testy e-Testovania 5 a prípravy na Testovanie 9 sprístupníme aj pre školy, ktoré nemajú podmienky pre elektronickú prípravu žiakov, aby ich mohli využiť pri príprave žiakov papierovou formou. Spôsob sprístupnenia oznámime riaditeľom škôl a školským koordinátorom. 
 
Podrobnejšie informácie sú zverejnené na stránke E-testu: http://www.etest.sk/e-testovania-jar-2021/.