Školské e-testovania JESEŇ 2021 - vyhodnotenie

Obrázok ku správe: Školské e-testovania JESEŇ 2021 - vyhodnotenie
14.12.2021

V období od 15. októbra do 10. decembra 2021 NÚCEM ponúkol základným a stredným školám možnosť overiť úroveň vedomostí a zručností žiakov prostredníctvom elektronických testov v dvoch fázach.

V 1. fáze využívali systém e-Test najmä žiaci 5. a 9. ročníka základných škôl resp. žiaci gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a žiaci končiacich ročníkov stredných škôl. Do testovaní sa spolu zapojilo 20 711 žiakov zo 406 škôl.

Žiaci základných a stredných škôl vyplnili v 1. fáze vyše 33 000 elektronických testov z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry slovenského jazyka a slovenskej literatúry a anglického jazyka. Novinkou v tomto období bol aj test z čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia, ktorí absolvovali žiaci stredných škôl.

V 2. fáze využívali systém e-Test žiaci 6. ročníka základných škôl resp. žiaci gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. Do testovaní sa spolu zapojilo 5 078 žiakov zo 174 škôl.

Žiaci základných škôl vyplnili v 2. fáze vyše 9 400 elektronických testov z čitateľskej a matematickej gramotnosti, pričom pozornosť bola zameraná na vyššie kognitívne procesy.

Veríme, že pre školy boli tieto nástroje užitočnou pomôckou na vyrovnávanie rozdielov v úrovni vedomostí a zručností žiakov.

Všetkým zapojeným školám ďakujeme za účasť.