Pracovné a študijné materiály

Pracovné materiály

Materiály pre prácu v e-Teste

Návod na používanie e-Testu pre autorov úloh
Návod na používanie e-Testu pre posudzovateľov
Úloha s výberom jednej správnej odpovede z ponúkaných možností / Single choice
Úloha s výberom viacerých správnych ospovedí z ponúkaných možností / Multiple choice
Úloha s krátkou odpoveďou / Fill
Úloha s doplnením odpovede/odpovedí do textu / Custom fill
Úloha s doplnením odpovede/odpovedí do textu pre cudzie jazyky / Custom fill
Úloha s výberom jednej správnej odpovede v riadku / Single matrix
Úloha s výberom viacerých správnych odpovedí v riadku / Multiple matrix
Úloha zoraďovacia / Ordering
Úloha zoraďovacia pre cudzie jazyky / Ordering
Úloha s označením odpovede v texte / Marking text
Úloha umiestňovacia / Drag and Drop
Úloha dichotomická / True/False
Úloha s označením odpovede v objekte / Hotspot
Úloha s odovzdaním riešenia v súbore / File
Nahrávanie spoločného obsahu
Úloha so spoločným obsahom
Nahrávanie multimédiálnych súborov
Nahrávanie matematických vzorcov


Letná škola 2014

Vyučovacie jazyky

Demo test
Študijné materiály
 
Cudzie jazyky

Demo test
Študijné materiály
 
Matematika a práca s informáciami

Demo test
Študijné materiály

 
Človek a príroda

Demo test
Študijné materiály

 
Človek a spoločnosť

Demo test
Študijné materiály
 Informačný bulletin

Informačný bulletin č. 1 - autori úloh a posudzovatelia
Informačný bulletin č. 2 - autori úloh a posudzovatelia
Informačný bulletin č. 3 - autori úloh a posudzovatelia


Návody, dokumenty

Informácie k používaniu e-Testu a E-dochádzky

Letná škola 2014 pre autorov úloh a posudzovateľov
Usmernenie k tvorbe originálneho diela