Učiteľské testovania - 2020

Učiteľské testovanie je jeden z modulov testovania, ktorý umožňuje elektronický testovací systém e-Test.
Prostredníctvom neho učitelia, ktorí majú prístupové údaje do systému e-Test, môžu použiť úlohy z elektronickej Školskej banky úloh na zostavenie testov podľa vlastných požiadaviek. Rovnako učitelia môžu použiť (vybrať z databázy) už hotový test a zadať ho svojim žiakom.
Úlohy a testy si vyhodnocuje priamo učiteľ školy, ktorý učiteľský test zadával. 
 
Údaje pre prihlásenie do systému e-Test má školský koordinátor, ktorý zároveň poskytuje prvotnú podporu pre používanie systému a je kontaktnou osobou pre NÚCEM. Školský koordinátor zároveň musí aktualizovať údaje o žiakoch a učiteľoch v systéme e-Test. Aktuálnu dávku údajov za tento školský rok môže školský koordinátor zaslať priamo z elektronickej agendy školy (eŠkola, aSc Agenda). Návod nájdete na http://www.etest.sk/kniznica/  v sekcii Import dát do e-Testu.
 
Informácie pre učiteľov
V systéme e-Test je k dispozícii Banka s úlohami, s ktorou je možné pracovať na adrese  https://www.etest-nucem.sk/atu. Spôsob práce je popísaný vo videu Prihlásenie a popis e-Testu.
 
Učiteľ má možnosť vytvoriť pre žiakov nový online test obsahujúci úlohy z Banky úloh. Podrobný postup je popísaný v nasledovných inštruktážnych videách.
Postup pozostáva z krokov na portáli: https://www.etest-nucem.sk/atu
Zostavenie predpisu (miesto tohto kroku môžete použiť aj predpisy vytvorené NÚCEM)
Zostavenie testu z predpisu
Zostavenie testu pre dve skupiny
a tiež krokov na portáli: https://www.etest-nucem.sk/ucitel
Hodnotiaca škála
Plánovanie termínu
Hodnotenie testov
Výsledky testov
Po vytvorení predpisu (zoznamu úloh v teste), zostavení testu (zaobalenie predpisu ďalšími vlastnosťami) a naplánovaní termínu pre žiakov (priradeniu konkrétnych žiakov na spustenie testu v danom čase) si žiaci môžu spustiť test na stránke pre priame spustenie testu:
https://www.etest-nucem.sk/testplayerTP2 podľa Návodu na priame spustenie testu.
 
Ďalšie organizačné pokyny:
Návod na používanie systému

Kontakty na tím pre správu a prevádzku e-Testu:
Email: e-testovanie@nucem.sk,
Tel. č.: +421 268 260 334, +421 268 260 335, +421 268 260 304
V pracovných dňoch od 8:00 - 15:30.