E-TESTOVANIE 9-2016

E-TESTOVANIE 9 je elektronická forma testovania žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9, resp. T9). Je rovnocenné s papierovou formou Testovania 9. Testy sú v elektronickej i papierovej forme obsahovo rovnocenné.

Žiakom testujúcim elektronicky pridal e-Test manipulačný čas na prácu s odpoveďovým hárkom.
Forma: offline aj online (na základe rozhodnutia NÚCEM)

Žiaci, ktorí majú záujem absolvovať toto testovanie elektronickou formou sa mali zúčastniť na Generálnej skúške elektronickej formy Testovania 9-2016. 

Termín E-TESTOVANIA 9-2016: 6. apríl 2016
Prihlasovanie žiakov na termín E-TESTOVANIA 9-2016: 16. marec - 1. apríl 2016

UPOZORNENIE!
Pre bezproblémový priebeh generálnej skúšky aj samotného E-TESTOVANIA 9-2016 je NEVYHNUTNÉ, aby školský koordinátor zabezpečil v spolupráci s IT administrátorom aktualizáciu offline klienta na najnovšiu verziu (1.0.15.0.)

Dešifrovacie kľúče pre E-T9 2016

Dešifrovací kľúč k testu E-T9_2016_MAT_6.4.2016
Dešifrovací kľúč k testu E-T9_2016_SJL_6.4.2016
Dešifrovací kľúč k testu E-T9_2016_MJL_6.4.2016
Dešifrovací kľúč k testu E-T9_2016_SJSL_6.4.2016
E-TESTOVANIE 9-2016 pre certifikačné školy - organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia
·  NOVINKY v e-Teste, marec 2016, online forma
·  Pokyny pre školského koordinátora – offline aj online forma
·  Pokyny pre IT administrátora – offline aj online forma
·  Pokyny pre administrátora – offline aj online forma  
·  Schéma procesov pred certifikačným elektronickým testovaním
·  Schéma procesov v deň certifikačného elektronického testovania
·  Rozhodovací strom krízových situácií
·  E-T9-2016 – Termíny pre činnosti školského koordinátora – offline aj online forma
·  E-T9-2016 – Špecifické požiadavky testovania – offline aj online forma
·  E-T9-2016 –  Harmonogram pre ZŠ s VJS – online
·  E-T9-2016 –  Harmonogram pre ZŠ s VJM – online
·  E-T9-2016 –  Harmonogram pre ZŠ s VJS – offline
·  E-T9-2016 –  Harmonogram pre ZŠ s VJM – offline
·  E-T9-2016 –  prehľad vzorcov – MAT
·  E-T9-2016 –  prehľad vzorcov – MAT (maďarská verzia)
·  E-T9-2016 –  mapa klávesnice (MJL)
·  E-T9-2016 –  klávesové skratky (MJL)

Dotazník - vyplní koordinátor v deň testovania do 14:00 hod.
http://goo.gl/gleLEQ