Certifikačné školenia

Jednodňové školenia pre zamestnancov certifikačných škôl na obsluhu elektronického testovacieho systému e-Test realizuje v regiónoch Slovenska zmluvný dodávateľ systému spoločnosť IBM Slovensko.