Dokumenty pre účastníkov certifikačných školení a termíny školení

Program školenia školského personálu certifikačných škôl:

Program

Informácie k správnemu vypĺňaniu cestovných príkazov:

Návod na vyplnenie cestovného príkazu
Usmernenie k vyplneniu cestovného príkazu

Dokumenty potrebné k preplateniu cestovných náhrad (stravné a cestovné náhrady):

Cestovný príkaz na školenie školského personálu certifikačných škôl
Príloha k cestovnému príkazu
Súhlas dotknutej osoby so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov - dokument neprestrihávať, celé tlačivo s dvomi podpismi poslať na uvedenú adresu
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla

Termíny školení školského personálu s požadovanými materiálmi
 

Aktuálne realizujeme

v týždni od 2. 2. 2015 do 6. 2. 2015
v týždni od 9. 2. 2015 do 13. 2. 2015