Školské e-testovania v 1. polroku šk. roku 2021/2022

Obrázok ku správe: Školské e-testovania v 1. polroku šk. roku 2021/2022
27.09.2021

Základné a stredné školy s licenciami pre systém e-Test môžu aj v školskom roku 2021/2022 elektronicky testovať svojich žiakov.
 

Od 11. októbra do 12. novembra 2021 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania  ponúka v systéme e-Test školské elektronické testy, ktoré sú vhodné na opakovanie a prehlbovanie učiva z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyka a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, anglický jazyk, matematika a pre stredoškolákov aj test overujúci ich kritické myslenie.

 

Týmto pozývame školy, aby aktívne využili možnosť testovať svojich žiakov modernou elektronickou formou počas školských e-testovaní JESEŇ 2021.

Viac informácií k elektronickej forme testovania nájdete na https://www.etest.sk/e-testovania-jesen-2021/.