SEPTEMBER 2015

Septembrová vlna e-testovaní

Od nového školského roka spúšťame opäť  v projekte E-test elektronické testovanie pre naše zmluvné školy.
Zaujímavé, kratšie i dlhšie testy čakajú na žiakov ZŠ a SŠ. Najprv, v období do 18. septembra umožníme e-testovanie tým zmluvným školám, ktoré z rôznych objektívnych príčin nemali možnosť využiť všetky svoje licencie (Licencia Škola, Licencia Žiak – školský a učiteľský test), ktoré v rámci národného projektu získali. Od týchto škôl najneskôr do 7. 9. nevyhnutne potrebujeme aktualizované dáta o žiakoch a učiteľoch na šk. rok 2015/2016 (aktualizáciu údajov v šk. informačnom systéme - napr. cez aScAgenda, eŠkola a iné).

Od 21. septembra 2015 otvárame testovací priestor v e-Teste aj všetkým ostatným školám, pričom môžu využiť testy špecifikované v prílohe PONUKA TESTOV_JESEN_2015.
V období od 21. do 30. septembra 2015 bude testovanie umožnené počas pracovných dní v dvoch blokoch, v časoch od 7,30 do 11,00 h a od 11,00 do 15,00 h. Plánovanie termínu a času testovania v termíne od 21.9.2015 do 30. 9. 2015 bude  koordinovať naše oddelenie podpory. Pred testovaním je potrebné, aby škola aktualizovala údaje o žiakoch a zamestnancoch na šk. r. 2015/2016 v školskom informačnom systéme (aScAgenda, eŠkola) a zaslala ich do e-Testu (linky na postup pri aktualizácii údajov sú uvedené nižšie).
Školský personál si za testovanie vykonané do 30. 9. 2015 bude môcť uplatniť náhradu osobných nákladov. Testovať žiakov bude možné aj po septembri, avšak z administratívnych dôvodov od októbra už nebude možné zrealizovať náhrady osobných nákladov zamestnancov, podieľajúcich sa na testovaní.  
Podrobnejšie informácie o náhradách sa nachádzajú na http://www.etest.sk/administrativa-formulare-vykazy/.
Kontakty na oddelenie podpory:
Email: e-testovanie@nucem.sk,
Tel. č.: 02/327 826 09, 02/327 826 10, 02/327 826 11, 02/327 826 12, 02/327 826 16, 02/327 826 17, 02/327 826 18, 02/327 826 38, 02/327 826 43, 02/327 826 40, 02/327 826 42, 02/327 826 44.
 
Ďalej plánujeme:
V septembri – októbri 2015 vo viac ako dvadsiatke škôl uskutočníme adaptívne testovanie. 14. októbra 2015 budú mať základné školy s certifikačnými licenciami možnosť zapojiť sa do testovania deviatakov z anglického jazyka (v jazykovej úrovni A2 SERR).
 
Koncom októbra a v novembri budú sprístupnené testy Generálnej skúšky E-Testovania 5, primárne zamerané na upevnenie zručností v práci s e-Testom pre školy a žiakov, ktorí plánujú realizovať Testovanie 5-2015 elektronickou formou. Tieto elektronické testy môžu však využiť všetky zmluvné základné školy na prípravu svojich žiakov na Testovanie 5-2015. V novembri plánujeme uskutočniť elektronickú formu certifikačného Testovania 5 (25. 11. 2015) pre tých žiakov 5. ročníka ZŠ, ktorí prejavia záujem zúčastniť sa Testovania 5-2015 modernou elektronickou formou.
Zároveň pripravujeme súťaž o najaktívnejšiu základnú a strednú školu. Viac informácii prinesieme začiatkom októbra 2015.

Ako odoslať údaje o žiakoch a zamestnancoch za šk. r. 2015/2016 prostredníctvom  školského informačného systému (aScAgenda, eŠkola) do e-Testu. (Návod na export dát zo školského IS a ich import do e-Testu sa nachádza na www.etest.sk v sekcii E-TESTOVANIE NA ŠKOLÁCH/KNIŽNICA/Import dát do e-Testu: http://www.etest.sk/kniznica/.
Sprístupnenie e-Testu
Export údajov z programu eŠkola do systému e-Test
Export údajov z programu aSc Agenda do systému e-Test

V sekcii http://www.etest.sk/kniznica/ nájdete napr. aj video manuály ako naplánovať termín testu v systéme e-Test, ako spustiť test, návod na používanie e-Testu, pokyny pre školských zamestnancov (koordinátor, IT administrátor, školský administrátor), ako aj iné informácie k testovaniu.

V sekcii http://www.etest.sk/53-sk/kontakty/ uvádzame kontakty pre školy, ak sa potrebujú poradiť v technických i netechnických otázkach spojených s e-testovaním a prípravou naň. Nachádzajú sa tam aj kontakty na projektových zamestnancov spracúvajúcich náhrady za e-testovanie, ktorí poradia v oblasti finančných transferov.