E-testovania JAR 2021

Vyhodnotenie E-testovania JAR 2021 nájdete TU.
Všetkým školám ďakujeme za účasť!


AKTUÁLNE: E-Testovanie 5
 
V období od 3. mája do 28. mája 2021 sme pripravili pre školy elektronické testovanie vedomostí žiakov 5. ročníka základných škôl. V ponuke sú e-testy z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry. 
 
Testy poskytnú učiteľom spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov, ktoré si osvojili v procese dištančného vzdelávania. Na základe objektívnej spätnej väzby získajú učitelia obraz o tom, čo treba žiakov doučiť, alebo s nimi lepšie zopakovať. Učiteľom tak môžu tieto testy pomôcť pri vyrovnávaní rozdielov vo vedomostnej úrovni žiakov pri návrate do škôl.
 
Prihlasovanie na testovanie: 26. apríl – 28. máj 2021
 
Termín testovania: 3. máj – 28. máj 2021 do 12:00
 
Termín sprístupnenia výsledkov: jún 2021 (žiaci svoj predbežný výsledok uvidia ihneď po ukončení testu)
 
JAR 2021 E-Testovanie 5
ST_E-Testovanie5_jar2021
        - test zo slovenského jazyka a literatúry (60 min.) 
        - test z maďarského jazyk a literatúry (60 min.) 
        - test z matematiky (60 min.)

Anotácie testov
Testy pre ZŠ (5. ročník)
 
Organizačné pokyny vrátane dokumentu „Špecifické požiadavky testovania – JAR 2021 (5. ročník)“ nájdete nižšie pod nadpisom:
E-testovania JAR 2021– organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia.
V systéme e-Test sú v období od 19. apríla do 19. mája 2021 pre stredné a základné školy pripravené testy zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, cudzích jazykov (anglický, nemecký a ruský),  slovenského jazyka a slovenskej literatúry a matematiky.
 
Testy pre stredné školy možno využiť predovšetkým na priebežné opakovanie a upevňovanie učiva počas dištančného aj prezenčného vzdelávania. Testy pre žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom poskytnú učiteľom spätnú väzbu o tom, čo majú žiakov v druhom polroku doučiť alebo s nimi lepšie zopakovať, aby sa znižovali rozdiely v úrovni vedomostí a zručností žiakov v dôsledku dištančného vzdelávania.
 
Všetky školy pozývame na účasť v e-testovaniach JAR 2021!
 
Prihlasovanie na testovanie: 12. apríl – 19. máj 2021
 
Termín testovania: 19. apríl – 19. máj 2021 do 12:00
 
Termín sprístupnenia výsledkov: jún 2021 (žiaci svoj predbežný výsledok uvidia ihneď po ukončení testu)

Dávame do pozornosti metodické usmernenie k návratu žiakov do škôl, ktoré zverejnilo MŠVVaŠ SR: https://www.minedu.sk/data/att/19311.pdf.
V zmysle tohto usmernenia neodporúčame učiteľom uskutočňovať e-testovania v rámci adaptačného obdobia po návrate žiakov do škôl. 

Prehľad testov pre e-testovanie JAR 2021:

Súbor testovaní pre SŠ:

ST_E-Testovanie_SS_jar2021
        - 1 test zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 2. – 4. ročníka SŠ s vyuč. jazykom slovenským (45 min.)
        - 1 test z maďarského jazyk a literatúry pre žiakov 2. – 4. ročníka SŠ s vyuč. jazykom maďarským (45 min.) 
        - 1 test z anglického jazyka, úroveň B1 pre žiakov 2. ročníka gymnázií a 4. ročníka SOŠ s vyuč. jazykom slovenským (45 min.)
        - 1 test z anglického jazyka, úroveň B2 pre žiakov 4. ročníka s vyuč. jazykom slovenským a maďarským (40 min.)
        - 1 test z ruského jazyka, úroveň B2 pre žiakov 4. ročníka s vyuč. jazykom slovenským a maďarským (40 min.)
        - 1 test z nemeckého jazyka, úroveň B1 pre žiakov 2. – 4. ročníka s vyuč. jazykom slovenským (45 min.)
        - 1 test z matematiky pre žiakov 3. – 4. ročníka s vyuč. jazykom slovenským a maďarským (45 min.)
            (Testy sú vhodné aj pre žiakov ekvivalentných ročníkov 8-ročných gymnázií.)

Súbor testovaní pre ZŠ:

ST_E-Testovanie9_jar2021
- 1 test zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 9. ročníka a 4. ročníka gymnázií  s osemročným vzdelávacím programom s vyuč. jazykom slovenským (75 min.)
- 1 test z maďarského jazyka a literatúry pre žiakov 9. ročníka a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom s vyuč. jazykom maďarským (75 min.) 
- 1 test z matematiky pre žiakov 9. ročníka a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom s vyuč. jazykom slovenským a maďarským (95 min.)
- 1 test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov 9. ročníka a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom s vyuč. jazykom maďarským (75 min.) 
 
Anotácie testov
Testy pre SŠ
Testy pre ZŠ
 
E-testovania JAR 2021– organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia  
Kontakty na tím pre správu a prevádzku e-Testu:
Email: e-testovanie@nucem.sk,
Tel. č.: +421 268 260 334, +421 268 260 335, +421 268 260 304
V pracovných dňoch od 8:00 - 15:30.

Návod na export dát zo školského informačného systému (aScAgenda, eŠkola) a ich import do e-Testu sa nachádza na www.etest.sk v sekcii E-TESTOVANIE NA ŠKOLÁCH/KNIŽNICA/Import dát do e-Testu: http://www.etest.sk/kniznica/.
Sprístupnenie e-Testu
Export údajov z programu eŠkola do systému e-Test
Export údajov z programu aSc Agenda do systému e-Test

V sekcii http://www.etest.sk/kniznica/ nájdete napr. aj video manuály ako naplánovať termín testu v systéme e-Test, ako spustiť test, návod na používanie e-Testu, pokyny pre školských zamestnancov (koordinátor, IT administrátor, školský administrátor), ako aj iné informácie k testovaniu.