Tvorba testov


Harmonogram testovaní      
         
2Q/2015
ISCED2   ISCED3
Slovenský jazyk a literatúra 9. ročník   Slovenský jazyk a literatúra 3. ročník
Čitateľská gramotnosť 9. ročník   Čitateľská gramotnosť 3. ročník
Matematika 9. ročník   Matematika 3. ročník
Matematická gramotnosť 9. ročník   Matematická gramotnosť 3. ročník
Prírodovedná gramotnosť 6. ročník   Prírodovedná gramotnosť 3. ročník
Prírodovedná gramotnosť 8. ročník   Fyzika 3. ročník
Prírodovedná gramotnosť 9. ročník   Chémia 3. ročník
Fyzika 8. ročník   Biológia 3. ročník
Chémia 8. ročník   Človek a príroda 3. ročník
Biológia 8. ročník   Človek a spoločnosť 3. ročník
Finančná gramotnosť 9. ročník   Finančná gramotnosť 1. ročník
Štatistická gramotnosť 9. ročník   Štatistická gramotnosť 1. ročník
Anglický jazyk 6. ročník      
Nemecký jazyk 6. ročník      
         
4Q/2014
ISCED2   ISCED3
Slovenský jazyk a literatúra 9. ročník   Čitateľská gramtonosť 4. ročník
Čitateľská gramotnosť 5. ročník   Slovenský jazyk a slovenská literatúra 4. ročník
Čitateľská gramotnosť 9. ročník   Maďarský jazyk a literatúra 4. ročník
Matematika 9. ročník   Matematická gramotnosť 4. ročník
Matematická gramotnosť 5. ročník   Anglický jazyk 1. ročník
Matematická gramotnosť 9. ročník   Nemecký jazyk 1. ročník
Anglický jazyk 5. ročník   Nemecký jazyk 4. ročník
Anglický jazyk 9. ročník   Ruský jazyk 1. ročník
      Ruský jazyk 4. ročník
      Človek a príroda 1. ročník
      Človek a príroda 4. ročník
      Človek a spoločnosť 1. ročník
      Človek a spoločnosť 4. ročník
         
2Q/2014
ISCED2   ISCED3
Slovenský jazyk a literatúra 8. ročník   Slovenský jazyk a literatúra 1. ročník
Čitateľská gramotnosť 8. ročník   Slovenský jazyk a literatúra 2. ročník
Matematika 8. ročník   Čitateľská gramotnosť 2. ročník
Matematická gramotnosť 8. ročník   Matematika 1. ročník
Prírodovedná gramotnosť 6. ročník   Matematika 2. ročník
Prírodovedná gramotnosť 8. ročník   Matematická gramotnosť 2. ročník
Finančná gramotnosť 8. ročník   Prírodovedná gramotnosť 3. ročník
      Fyzika 2. ročník
      Chémia 2. ročník
      Biológia 2. ročník
         
4Q/2013
ISCED2   ISCED3
Slovenský jazyk a literatúra 5. ročník   Slovenský jazyk a literatúra 4. ročník
Čitateľská gramotnosť 5. ročník   Čitateľská gramotnosť 1. ročník
Čitateľská gramotnosť 9. ročník   Čitateľská gramotnosť 4. ročník
Matematika 5. ročník   Matematika 4. ročník
Matematická gramotnosť 5. ročník   Matematická gramotnosť 1. ročník
Matematická gramotnosť 9. ročník   Matematická gramotnosť 4. ročník
Anglický jazyk  9. ročník   Anglický jazyk 1. ročník
      Anglický jazyk 4. ročník
      Nemecký jazyk 1. ročník
      Nemecký jazyk 4. ročník