Tvorba testových úloh

Harmonogram realizovaných testovaní       
         
2Q/2015
ISCED2   ISCED3
Anglický jazyk 6. ročník   Anglický jazyk 1. ročník
Anglický jazyk 9. ročník   Anglický jazyk 3. ročník
Biológia 9. ročník   Biológia 1. ročník
Čitateľská gramotnosť maďarský jazyk a literatúra 5. ročník   Dejepis 2. ročník
Čitateľská gramotnosť maďarský jazyk a literatúra 9. ročník   Finančná gramotnosť 3. ročník
Dejepis 9. ročník   Fyzika 2. ročník
Finančná gramotnosť 9. ročník   Chémia 1. ročník
Fyzika 9. ročník   Informatika 2. ročník
Geografia 6. ročník   Matematika 1. ročník
Geografia 9. ročník   Matematika 2. ročník
Informatika 8. ročník   Matematická gramotnosť 2. ročník
Matematika 5. ročník   Matematická gramotnosť 3. ročník
Matematika 9. ročník   Nemecký jazyk 2. ročník
Matematická gramotnosť 7. ročník   Nemecký jazyk 3. ročník
Matematická gramotnosť 8. ročník   Občianska náuka 3. ročník
Občianska náuka 7. ročník   Ruský jazyk 1. ročník
Prírodoveda 5. ročník   Ruský jazyk 3. ročník
Slovenský jazyka a literatúra 5. ročník   Slovenský jazyka a literatúra 1. ročník
Slovenský jazyka a literatúra 9. ročník   Slovenský jazyka a literatúra 3. ročník
Slovenský jazyk a slovenská literatúra 5. ročník   Slovenský jazyk a slovenská literatúra 3. ročník
Slovenský jazyk a slovenská literatúra 9. ročník      
Štatistická gramotnosť 9. ročník      
         
1Q/2015
ISCED2   ISCED3
Anglický jazyk 6. ročník   Anglický jazyk 1. ročník
Anglický jazyk 9. ročník   Anglický jazyk 4. ročník
Biológia 7. ročník   Čitateľská gramotnosť 2. ročník
Biológia 8. ročník   Dejepis 1. ročník
Čitateľská gramotnosť 8. ročník   Finančná gramotnosť 4. ročník
Dejepis 6. ročník   Fyzika 3. ročník
Dejepis 9. ročník   Geografia 3. ročník
Finančná gramotnosť 9. ročník   Informatika 4. ročník
Fyzika 8. ročník   Maďarský jazyka a literatúra 4. ročník
Geografia 8. ročník   Matematická gramotnosť 1. ročník
Chémia 7. ročník   Matematická gramotnosť 4. ročník
Chémia 8. ročník   Matematika 1. ročník
Informatika 7. ročník   Matematika 3. ročník
Informatika 9. ročník   Nemecký jazyk 2. ročník
Maďarský jazyka a literatúra 5. ročník   Nemecký jazyk 4. ročník
Maďarský jazyka a literatúra 9. ročník   Občianska náuka 3. ročník
Matematická gramotnosť 5. ročník   Ruský jazyk 1. ročník
Matematická gramotnosť 6. ročník   Ruský jazyk 2. ročník
Matematika 5. ročník   Ruský jazyk 4. ročník
Matematika 7. ročník   Štatistická gramotnosť 4. ročník
Matematika 8. ročník      
Matematika 9. ročník      
Občianska náuka 6. ročník      
Prírodoveda 5. ročník      
Slovenský jazyka a literatúra 5. ročník      
Slovenský jazyka a literatúra 6. ročník      
Slovenský jazyka a literatúra 9. ročník      
Slovenský jazyk a slovenská literatúra 5. ročník      
Štatistická gramotnosť 9. ročník      
         
4Q/2014
ISCED2   ISCED3
Anglický jazyk 9. ročník   Anglický jazyk 4. ročník
Biológia 7. ročník   Biológia 2. ročník
Biológia 8. ročník   Biológia 3. ročník
Biológia 9. ročník   Biológia 4. ročník
Čitateľský gramotnosť 6. ročník   Dejepis 2. ročník
Dejepis 7. ročník   Dejepis 3. ročník
Dejepis 9. ročník   Finančná gramotnosť 4. ročník
Finančná gramotnosť 8. ročník   Fyzika 4. ročník
Finančná gramotnosť 9. ročník   Geografia 2. ročník
Fyzika 9. ročník   Chémia 1. ročník
Geografia 6. ročník   Chémia 3. ročník
Chémia 7. ročník   Chémia 4. ročník
Chémia 9. ročník   Informatika 4. ročník
Informatika 7. ročník   Maďarský jazyk a literatúra 4. ročník
Maďarský jazyk a literatúra 9. ročník   Matematická gramotnosť 1. ročník
Matematická gramotnosť 6. ročník   Matematická gramotnosť 2. ročník
Matematika 5. ročník   Matematická gramotnosť 4. ročník
Matematika 7. ročník   Matematika 1. ročník
Matematika 8. ročník   Matematika 2. ročník
Matematika 9. ročník   Matematika 3. ročník
Občianska náuka 6. ročník   Matematika 4. ročník
Prírodoveda 5. ročník   Nemecký jazyk 2. ročník
Slovenský jazyka a literatúra 5. ročník   Nemecký jazyk 4. ročník
Slovenský jazyka a literatúra 6. ročník   Občianska náuka 4. ročník
Slovenský jazyka a literatúra 9. ročník   Ruský jazyk 1. ročník
Slovenský jazyk a slovenská literatúra 9. ročník   Slovenský jazyka a literatúra 1. ročník
Štatistická gramotnosť 9. ročník   Slovenský jazyka a literatúra 4. ročník
      Slovenský jazyk a slovenská literatúra 4. ročník
      Štatistická gramotnosť 1. ročník
         
4Q/2013
ISCED2   ISCED3
Slovenský jazyk a literatúra 5. ročník   Slovenský jazyk a literatúra 1. ročník
Slovenský jazyk a literatúra 9. ročník   Slovenský jazyk a slovenská literatúra 1. ročník
Slovenský jazyk a literatúra 9. ročník   Maďarský jazyk a literatúra 1. ročník
Slovenský jazyk a slovenská literatúra 9. ročník   Nemecký jazyk 2. ročník
Maďarský jazyk a literatúra 5. ročník   Nemecký jazyk 4. ročník
Maďarský jazyk a literatúra 9. ročník   Anglický jazyk 4. ročník
Anglický jazyk 9. ročník   Matematika 1. ročník
Matematika 5. ročník   Matematika 4. ročník
      Matematická gramotnosť 4. ročník