E-TESTOVANIE 5-2017

(Príprava na T5-2017)

AKTUÁLNE
V dňoch 8. – 10. novembra 2017 sa do E-Testovania 5-2017 zapojilo 340 ZŠ a viac ako 8 000 žiakov 5. ročníka.

Všetkým zapojeným školám a žiakom ďakujeme za spoluprácu!
Reporty s výsledkami
žiakov z E-Testovania 5-2017 budú pre riaditeľov škôl dostupné 21. 11. 2017 po prihlásení do portálu e-Test v časti NOVINKY.

Testy E-Testovania 5-2017 sú zverejnené nižšie. Školy, ktoré nemajú podmienky pre elektronickú prípravu žiakov na T5-2017, ich môžu využiť pri príprave žiakov na T5-2017 papierovou formou. Riaditeľom škôl boli e-mailom zaslané prístupy ku kľúčom správnych odpovedí k testom.


E-TESTOVANIE 5-2017 sú elektronické testy slúžiace pre prípravu žiakov na testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl v školskom roku 2017/2018 (Testovanie 5-2017, resp. T5-2017).

Obsahové zameranie a štruktúra testov je porovnateľná s testami riadneho termínu Testovania 5-2017, ktoré sa uskutoční papierovou formou 22. novembra 2017. Tieto testy zverejníme po ukončení elektronického testovania 13. 11. 2017 na tejto webovej stránke a tiež na stránke http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5. Školy, ktoré nemajú podmienky pre elektronickú prípravu žiakov na T5-2017, ich budú môcť využiť pri príprave žiakov na T5-2017 papierovou formou.
 
E-TESTOVANIE 5-2017 sa uskutoční na základných školách, ktoré majú licencie pre systém e-Test
· z matematiky a slovenského jazyka a literatúry (ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským)  
· z matematiky a maďarského jazyka a literatúry (ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) 

Forma:  online
 
TERMÍNY:

Prihlasovanie žiakov: 23. október – 7. november (do 12:00)
Testovanie:

8. november 2017 (streda) – Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj
9. november 2017 (štvrtok) – Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj
10. november 2017 (piatok) – Žilinský kraj, Prešovský kraj
 
Špecifikácie testov E-T5-2017
Špecifikácia testu z matematiky
Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov

TESTY E-T5-2017
Test z MAT v sj
Test z MAT v mj
Test zo SJL
Test z MJ
Odpoveďové hárky k testom E-T5_2017


E-TESTOVANIE 5-2017 – organizačné pokyny a sprievodná dokumentáciapre certifikačné školy
E-Testovanie 5-2017 – Termíny pre činnosti školského koordinátora
E-Testovanie 5-2017 – Špecifické požiadavky testovania
E-Testovanie 5-2017 –  Harmonogram pre ZŠ s VJS
E-Testovanie 5-2017 –  Harmonogram pre ZŠ s VJM
Návod na používanie systému
Návod na priame spustenie testu
Pokyny pre školského koordinátora
Pokyny pre IT administrátora
Pokyny pre administrátora
Riešenie problémov počas testovania
Schéma procesov pred certifikačným elektronickým testovaní
Schéma procesov v deň certifikačného elektronického testovania
Klávesové skratky (mj)
Mapa klávesnice (mj)

Kontakty na tím pre správu a prevádzku e-Testu:
Email: e-testovanie@nucem.sk,
Tel. č.: +421 268 260 304, +421 268 260 334, +421 268 260 335, +421 268 260 105
V pracovných dňoch od 8:00 - 15:30.