E-TESTOVANIE 5 2019

(Príprava na Testovanie 5 2019)

AKTUÁLNE


V dňoch 5. – 7. novembra 2019 sa do E-Testovania 5 2019 zapojilo 313 ZŠ a viac ako 8 000 žiakov 5. ročníka.

Všetkým zapojeným školám a žiakom ďakujeme za spoluprácu!

Reporty s výsledkami žiakov z E-Testovania 5 2019 budú pre riaditeľov škôl dostupné najneskôr 18. 11. 2019 po prihlásení
do portálu e-Test v časti NOVINKY.
 
Testy E-Testovania 5 2019 sú zverejnené nižšie. Školy, ktoré nemohli túto prípravu na T5 2019 realizovať elektronicky v systéme e-Test, ich môžu využiť pri príprave žiakov na T5 2019 papierovou formou. Riaditeľom škôl boli e-mailom zaslané prístupové heslá k testom a kľúčom správnych odpovedí.

E-TESTOVANIE 5 2019 sú elektronické testy slúžiace pre prípravu žiakov na testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl v školskom roku 2019/2020 (Testovanie 5 2019, resp. T5 2019).
Obsahové zameranie a štruktúra testov je porovnateľná s testami riadneho termínu Testovania 5 2019, ktoré sa uskutoční papierovou formou 20. novembra 2019.
Tieto testy zverejníme po ukončení elektronického testovania 7. 11. 2019 na tejto webovej stránke a tiež na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5. Školy, ktoré nemajú podmienky pre elektronickú prípravu žiakov na T5 2019, ich budú môcť využiť pri príprave žiakov na T5 2019 papierovou formou. 
 
E-TESTOVANIE 5 2019 sa uskutoční na základných školách, ktoré majú licencie pre systém e-Test
  • z matematiky a slovenského jazyka a literatúry (ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským)
  • z matematiky a maďarského jazyka a literatúry (ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským)
Forma:  online
 
TERMÍNY:
Prihlasovanie žiakov: od 23. októbra 2019
Testovanie:
5. november 2019 (utorok)– Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj
6. november 2019 (streda)– Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj
7. november 2019 (štvrtok)– Žilinský kraj, Prešovský kraj
 
Špecifikácie testov E T5 2019
Špecifikácia testu z matematiky
Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov
 
TESTY E-T5 2019 (pre prípravu na Testovanie 5 2019) E-TESTOVANIE 5 2019 – organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia pre certifikačné školy Kontakty na tím pre správu a prevádzku e-Testu:
Email: e-testovanie@nucem.sk,
Tel. č.: +421 268 260 334, +421 268 260 335, +421 268 260 304
V pracovných dňoch od 8:00 - 15:30.