Posudzovatelia


Anglický jazyk  
Brisudová Anna  
Gáboríková Katarína  
Gondová Danica  
Kummerová Sylvia  
Obžerová Eva  
Paholíková Zdenka  
Rafajlovičová Rita  
Šipošová Martina  
Ujjobbágy Katarína  
     
Nemecký jazyk  
Dzugasová Lenka  
Hornáček Banášová Monika  
Horová Ilonka  
Korečková Ľubica  
Miklošíková Viera  
Onufráková Silvia  
Sláviková Alexandra  
     
Ruský jazyk  
Antoňáková Darina  
Koroľová Alena  
Kraev Andrey  
Kvapil Roman  
Petríková Anna  
     
Slovenský jazyk a literatúra  
Barková Iveta  
Bernátová Renáta  
Bodis Martin  
Čtvrtníčková Dagmar  
Ilievová Zlata  
Kašiarová Nadežda  
Kubačková Nina  
Líšková Eva  
Mihalková Gabriela  
Onušková Mária  
Petríková Martina  
Simanová Váskyová Zuzana  
Tomášková Jana  
     
Maďarský jazyk a literatúra  
Csicsay Sarolta  
Csicsay Alajos  
Fecsó Szilárd  
Kovács Tünde  
Mártha Eszter  
Spátay Adriana  
     
Slovenský jazyk a slovenská literatúra
Döményová Andrea  
Morvayová Katarína  
Vicianová Lívia  
     
Dejepis    
Bocková Anna  
Kormošová Ružena  
Tonková Mária  
Virdzeková Alica  
     
Geografia    
Gurňák Daniel  
Likavský Peter  
Madziková Alena  
Ružek Ivan  
     
Občianska náuka    
Bosá Monika  
Kövérová Estera  
Selická Denisa  
Štrbová Monika  
Bačová Darina  
     
Matematika    
Gregušová Monika  
Holešová Janka  
Knapiková Monika  
Konrád Ľubomír  
Miková Erika  
Palková Veronika  
Petergáčová Katarína  
Pjatková Marcela  
Porkertová Monika  
Šurková Jana  
Tomková Erika  
Vidermanová Kitti  
Žigová Terézia  
     
Informatika    
Blahová Viera  
Cikatricisová Hana  
Hanulová Eva  
Székely Ondrej  
     
Finančá gramotnosť    
Kalčevský Peter  
Vančová Adriana  
Žernovičová Eva  
     
Štatistická gramotnosť    
Čárska Katarína  
Smiešková Edita  
     
Fyzika    
Chalupková Soňa  
Skonc Eduard  
     
Chémia    
Ganajová Mária  
Haláková Zuzana  
Tkáč Marcel  
     
Biológia    
Drábeková Janka  
Krajčiová Dana  
Páleníková Mariana  
     
Prírodovedná gramotnosť
Kubovičová Mária