Administratíva, formuláre, výkazy

Finančný transfer (náhrada za testovanie)
 
NÚCEM refunduje školám zapojeným do projektu E-test počas trvania projektu v rokoch 2013-2015, v zmysle Rámcovej zmluvy o podmienkach spolupráce, finančné náhrady osobných nákladov za všetkých zúčastnených zamestnancov (koordinátor, IT administrátor, školskí administrátori), ktorí sa podieľajú na  príprave a realizácii e-testovania. Škola po vykonaní testovania zašle kompetentným pracovníčkam odd. finančný transfer požadované doklady na vyúčtovanie za všetkých zamestnancov zabezpečujúcich e-testovanie, aby sme škole mohli zrealizovať transfer finančných prostriedkov. V prípade, že potrebuje konzultáciu k finančným náhradám, kontaktujte pracovníčky odd. finančný transfer, radi Vám pri vypracovaní požadovaných dokladov pomôžu.

Metodické usmernenie
 
Metodické usmernenie
Inštrukcie k elektronickému vykazovaniu
Metodika vykazovania – školský koordinátor/koordinátor
Metodika vykazovania – administrátor elektronického testovania/školský administrátor
Metodika vykazovania – IT administrátor

Rozpočtová klasifikácia

Rozpočtová klasifikácia finančných prostriedkov

Kontakty

Kontakty na zamestnancov odd. finančný transfer

Distribúcia počítačov

Reklamačný poriadok PC Dell OptiPlex 7010SFF
Popis inštalácie MS WIN7 PC Dell OptiPlex 7010SFF