Dokumenty pre účastníkov školení

Dokumenty ku školeniu učiteľov o učiteľskom testovaní:

Tvorba testu
Realizácia
Hodnotenie

Video manuály k učiteľskému testovaniu:

Prihlásenie a popis e-Testu
Zostavenie predpisu
Hodnotiaca škála
Zostavenie testu z predpisu
Zostavenie testu pre dve skupiny
Plánovanie termínu
Hodnotenie testov
Výsledky testov

Prezentácie

Prezentácia - Učiteľské testovanie

Informácie k správnemu vypĺňaniu cestovných príkazov:

Návod na vyplnenie cestovného príkazu
Usmernenie k vyplneniu cestovného príkazu

Dokumenty potrebné k preplateniu cestovných náhrad (stravné a cestovné náhrady):

Cestovný príkaz na školenie školského personálu certifikačných škôl
Príloha k cestovnému príkazu
Súhlas dotknutej osoby so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov - dokument neprestrihávať, celé tlačivo s dvomi podpismi poslať na uvedenú adresu
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla