Kto sme a čo je naša práca

Aktivita 1.1

Aktivita 1.1 je zameraná na skvalitňovanie vyučovacieho procesu žiakov nižšieho a vyššieho sekundárneho stupňa vzdelávania vytvorením a zavedením súboru elektronických nástrojov hodnotenia (úlohy, testy a dotazníky) na overovanie vedomostí a kľúčových kompetencií žiakov, zavádzaním nových foriem hodnotenia úrovne vedomostí žiakov a sledovaním faktorov ovplyvňujúcich kvalitu škôl. V aktivite sú realizované testovania, ktorých cieľom je pilotovanie položiek (úloh), ktoré na základe štatistických parametrov môžu byť zaradené do jednej z dvoch bánk úloh (školská banka, NÚCEM banka). Okrem pilotovania položiek sa realizuje aj pilotovanie testov, ktoré môžu presne tak ako v prípade položiek (úloh) byť zaradené do jednej z bánk.