E-TESTOVANIE 9-2019

E-TESTOVANIE 9 je elektronická forma testovania žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9, resp. T9).
Je rovnocenné s klasickou, papierovou formou Testovania 9. Testy sú v elektronickej i papierovej forme obsahovo rovnocenné.
E-TESTOVANIE 9 môžu absolvovať iba žiaci základných škôl, ktoré majú certifikačné licencie do systému e-Test.

Žiakom absolvujúcim elektronické testy sa pridáva k riadnemu času na vyplnenie testu aj manipulačný čas na prácu
s odpoveďovým hárkom.

E-TESTOVANIE 9-2019
sa uskutoční
  • z matematiky na školách s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským
  • zo slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom slovenským
  • z maďarského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom maďarským
Termín: 3. apríl 2019 (streda)
Prihlasovanie žiakov na E-T9-2019: 5. 3. - 30. 3. 2019
Forma: offline aj online (škola použije certifikačné licencie)
Žiaci, ktorí prejavia záujem absolvovať toto testovanie elektronickou formou sa musia povinne zúčastniť na generálnej skúške elektronickej formy Testovania 9.

Generálna skúška E-TESTOVANIE 9-2019
Cieľom Generálnej skúšky E-T9-2019 je absolvovať všetky procesy spojené s "ostrým" E-Testovaním 9. Zároveň si žiaci môžu preveriť svoje vedomosti a vyskúšať si elektronické testovacie prostredie e-Test.
Termín: 13. február 2019 (streda)
Generálnej skúšky sa zúčastnilo  1 799 žiakov z 80 základných škôl. Všetkým zapojeným školám ďakujeme za spoluprácu.
 
Upozorňujeme, že v niektorých dňoch bude systém e-Test neprístupný, resp. bude pracovať v obmedzenom režime, viac informácií nájdete na:  http://www.etest.sk/odstavky-e-testu-v-mesiacoch-februar-april-2019/.

UPOZORNENIE!
Pre bezproblémový priebeh generálnej skúšky aj samotného E-TESTOVANIA 9-2019 je NEVYHNUTNÉ, aby školský koordinátor zabezpečil v spolupráci s IT administrátorom aktualizáciu offline klienta na najnovšiu verziu.

Špecifikácia testov E-TESTOVANIE 9-2019
(testy sú po obsahovej stránke totožné s testami riadneho termínu Testovania 9-2019)
Špecifikácia testov zo SJL a MJL
Špecifikácia testu z matematiky

Dešifrovacie kľúče pre E-T9-2019
Dešifrovací kľúč k testu E-T9_2019_MAT_3.4.2019
Dešifrovací kľúč k testu E-T9_2019_SJL_3.4.2019
Dešifrovací kľúč k testu E-T9_2019_MJL_3.4.2019

E-TESTOVANIE 9-2019 – organizačné pokyny a sprievodná dokumentáciapre certifikačné školy
Dotazník - vyplní koordinátor v deň testovania do 14:00 hod.
http://goo.gl/gleLEQ
 
Kontakty na tím pre správu a prevádzku e-Testu:
Email: e-testovanie@nucem.sk,
Tel. č.: +421 268 260 334, +421 268 260 335, +421 268 260 304, +421 268 260 105
V pracovných dňoch od 8:00 - 15:30.