Školské e-testovania JAR 2021 – vyhodnotenie

Obrázok ku správe: Školské e-testovania JAR 2021 – vyhodnotenie
03.06.2021

V období od 19. apríla do 28. mája 2021 NÚCEM ponúkol základným a stredným školám možnosť overiť úroveň vedomostí a zručností žiakov prostredníctvom elektronických testov.

 

V tomto období využívali systém e-Test najmä žiaci 5. a 9. ročníka základných škôl, 4. ročníka 8-ročných gymnázií ale taktiež aj stredoškoláci.

 

Žiaci základných a stredných škôl vyplnili v uvedenom období vyše 26 650 elektronických testov z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry a cudzích jazykov. Do jarného e-testovania sa zapojilo takmer 15 400 žiakov z 346 škôl, z toho do E-Testovania 9 sa zapojilo 5 757 žiakov z 233 škôl, do E-Testovania 5 sa zapojilo
6 097 žiakov z 225 ZŠ a elektronické testy absolvovalo aj 3 550 žiakov z 50 stredných škôl.

 

Veríme, že pre školy boli tieto nástroje užitočnou pomôckou na vyrovnávanie rozdielov v úrovni vedomostí a zručností žiakov počas dištančného vzdelávania a aj po jeho ukončení.

 

Všetkým zapojeným školám ďakujeme za účasť.