Kalendár testovaní

Testovanie 9 online

15.04.2015
Certifikačné testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ na certifikačných základných školách sa uskutoční  elektronickou formou. viac »

Generálna skúška Testovania 9 online

26.03.2015
Vo štvrtok 26. 3. 2015 sa uskutoční generálna skúška z matematiky, maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov s vyučovacím jazykom maďarským. viac »

Maturita online

20.03.2015
Externá časť maturitnej skúšky z maďarského jazyka a literatúry (žiaci s vyučovacím jazykom maďarským) sa na certifikačných stredných školách uskutoční elektronickou formou. viac »

Maturita online

19.03.2015
Externá časť maturitnej skúšky z matematiky (žiaci s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským) sa na certifikačných stredných školách uskutoční elektronickou formou. viac »

Maturita online

17.03.2015
Externá časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (žiaci s vyučovacím jazykom slovenským) a slovenského jazyka a slovenskej literatúry (žiaci s vyučovacím jazykom maďarským) sa na… viac »

Generálna skúška Maturity online

26.02.2015
Vo štvrtok sa v certifikačných školách v Nitrianskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji uskutoční generálna skúška z predmetu Maďarský jazyk a literatúra. viac »

Generálna skúška Maturity online

25.02.2015
V stredu sa v certifikačných školách v Nitrianskom, Trnavskom, Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji uskutoční generálna skúška z matematiky.   viac »

Generálna skúška Maturity online

24.02.2015
V utorok sa v certifikačných školách v Nitrianskom, Trnavskom, Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji uskutoční generálna skúška z predmetov Slovenský jazyk a literatúra a… viac »