Generálna skúška Maturity online

26.02.2015
Vo štvrtok sa v certifikačných školách v Nitrianskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji uskutoční generálna skúška z predmetu Maďarský jazyk a literatúra.