MLADÝ DIGITÁLNY EURÓPAN 2018

Mladý digitálny Európan je vedomostná súťaž (elektronický test) pre žiakov 2. a 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.
 
Mladý digitálny Európan (MDE) nadväzuje na mimoriadne obľúbenú vedomostnú súťaž Mladý Európan organizovanú Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a 9 regionálnymi informačnými centrami Europe Direct, do ktorej sa školy už po 13. rok zapájajú prezenčnou formou.
MDE-2018 organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania. Záštitu nad súťažou MDE-2018 prevzala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martina Lubyová.
 
Súťaž MDE-2018 sa realizuje formou školského online testovania prostredníctvom elektronického testovacieho systému e-Test.
 
Termín školského kola MDE-2018: 10. máj 2018 (štvrtok)
Školské kolo sa realizuje priamo na školách na počítačoch s prístupmi do systému e-Test.
Prihlasovanie žiakov/škôl do školského kolo: 25. apríl – 10. máj 2018 (do 8:00)
 
Termín celoštátneho kola MDE-2018: 14. jún 2018 (štvrtok)
Miesto konania: ATRIUM Hotel, Nový Smokovec 42, 062 01  Vysoké Tatr

Vyhodnotenie celoštátneho kola MDE 2018

14. júna 2018 sa 11 najúspešnejších stredoškolákov zo školského kola súťaže Mladý Digitálny Európan 2018 opäť posadilo za počítače, tentoraz v Atrium Hotel, Nový Smokovec,  aby si zmerali sily v celoštátnom kole tejto súťaže. Ich cieľom bolo čo najlepšie vyplniť vedomostný test o Európskej Únii v  digitálnej forme.
 
Výsledky a ďalšie informácie nájdete v tlačovej správe TU.

Výsledková listina Mladý Digitálny Európan 2018 -  celoštátne kolo.
 
Víťazi celoštátneho kola boli odmenení atraktívnymi cenami, (tablet, bezdrôtové slúchadlá, powerbank, USB kľúč a i.). Zároveň všetci umiestnení na 1. – 3. mieste sa budú môcť v sprievode svojho pedagóga zúčastniť vzdelávacej exkurzie v európskych inštitúciách v Bruseli (23. – 25. október 2018).
Všetkým víťazom súťaže Mladý Digitálny Európan 2018 blahoželáme a veríme, že si z Bruselu prinesú inšpiratívne zážitky. Tešíme sa na budúci rok na v poradí už 4. ročník súťaže Mladý Digitálny Európan 2019.

Fotodokumentácia Mladý Digitálny Európan 2018

Vyhodnotenie školského kola MDE 2018

Školského kola MDE 2018, ktoré sa uskutočnilo 10. mája 2018, sa zúčastnilo 1 411 žiakov z 98 stredných škôl.
Všetkým žiakom a školám ďakujeme za účasť!
 
Kategória - Najlepšia škola (cena - návšteva Bruselu a inštitúcií EÚ):
Gymnázium Jána Hollého,  Na Hlinách 30, Trnava
 
Kategória - najlepší jednotlivci (cena – účasť na celoštátnom kole, darčekové predmety):
na 1. – 3. mieste (42 zo 44 bodov) sa umiestnili:
        ·      Cipár Ján, Gymnázium Jána Hollého, Trnava,
        ·      Janasová Alexandra, Gymnázium bilingválne, Žilina,
        ·      Pavlovič Simon, Gymnázium Jána Hollého, Trnava,
na 4. – 10. mieste (41 zo 44 bodov) sa umiestnili:
        ·      Barančíková Katarína, Gymnázium, Snina,
        ·      Danko Miroslav, Spojená škola - Obchodná akadémia, Detva,
        ·      Fridrichová Anna, Obchodná akadémia, Trnava,
        ·      Hanus Matej, Gymnázium, Poštová, Košice,
        ·      Kulišiak Miroslav, Spojená škola - Obchodná akadémia, Detva
        ·      Rapantová Barbora, Obchodná akadémia, Trnava,
        ·      Vasiľko Marek, Gymnázium Jána Hollého, Trnava.
 
BLAHOŽELÁME!!!

Uvedeným žiakom bude zaslaná pozvánka na účasť v celoštátnom kole MDE 2018.
 
Informácie týkajúce sa celoštátneho kola budeme zasielať iba školám, ktorých žiaci sa zúčastnia celoštátneho kola.
 
Všetkým zúčastneným školám e-mailom zašleme do 31. 5. 2018 reporty s výsledkami žiakov (priemerná úspešnosť a percentil žiaka, priemerná úspešnosť školy a priemerná úspešnosť testovanej vzorky).
Časová dotácia testu školského aj celoštátneho kola: 45 minút
Tematické zameranie  otázok: história a súčasnosť Európskej únie

Ceny pre víťazov
  • Prvých 10 najúspešnejších žiakov školského kola sa zúčastní celoštátneho kola MDE-2018. Účastníci celoštátneho kola budú odmenení darčekovými predmetmi a  spolu s jedným pedagógom budú mať hradené ubytovanie na 1 noc so stravovaním v Atrium Hotel, Nový Smokovec.
  • školskom kole bude ocenená aj 1 víťazná škola (hodnotí sa priemer výsledkov všetkých testovaných žiakov školy). Žiaci víťaznej školy, ktorí sa zapojili do súťaže, sa spolu s pedagógom zúčastnia organizovanej informačnej návštevy Bruselu a inštitúcií EÚ (1 pedagóg + max. 3 žiaci, ktorí sa zapojili do MDE).
  • Najúspešnejší účastníci celoštátneho kola budú ocenení hodnotnými cenami a navyše študenti umiestnení na 1. až 3. mieste spolu s ich pedagógmi sa budú môcť zúčastniť organizovanej informačnej návštevy Bruselu a inštitúcií Európskej únie.
Informačné zdroje o EÚ pre prípravu na MDE:
Ďalšie študijné materiály sú k dispozícii na týchto webových stránkach:
www.europa.eu
http://ec.europa.eu
www.europa.sk
http://www.europarl.europa.eu/portal/sk

MDE-2018 - Organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia
 
Pred testovaním je potrebné, aby škola aktualizovala údaje o žiakoch v školskom informačnom systéme (aScAgenda, eŠkola) a zaslala ich do e-Testu (linky na postup pri aktualizácii údajov sú uvedené nižšie).
Kontakty na tím pre správu a prevádzku e-Testu:
Email: e-testovanie@nucem.sk,
Tel. č.: +421 268 260 334, +421 268 260 335, +421 268 260 304
V pracovných dňoch od 8:00 - 15:30.


Návod na export dát zo školského informačného systému (aScAgenda, eŠkola) a ich import do e-Testu sa nachádza na www.etest.skv sekcii E-TESTOVANIE NA ŠKOLÁCH/KNIŽNICA/Import dát do e-Testu: http://www.etest.sk/kniznica/.
Sprístupnenie e-Testu
Export údajov z programu eŠkola do systému e-Test
Export údajov z programu aSc Agenda do systému e-Test

V sekcii http://www.etest.sk/kniznica/nájdete napr. aj video manuály ako naplánovať termín testu v systéme e-Test, ako spustiť test, návod na používanie e-Testu, pokyny pre školských zamestnancov (koordinátor, IT administrátor, školský administrátor), ako aj iné informácie k testovaniu.