E-testovanie JESEŇ 2019

AKTUÁLNE

Do e-testovania JESEŇ 2019 sa zapojilo spolu 552 škôl, z toho 405 základných a 147 stredných škôl. V systéme e-Test sa otestovalo vyše  28 500 žiakov a celkom bolo zrealizovaných viac ako 40 000 elektronických testov.

Všetkým zapojeným školám a žiakom ďakujeme za spoluprácu!


Reporty s výsledkami žiakov z e-testovaní JESEŇ 2019 budú pre riaditeľov škôl dostupné po prihlásení do portálu e-Test v časti NOVINKY od 29. 11. 2019. O ich sprístupnení budeme školy informovať e-mailom.

Pozývame všetky školy na účasť v školských e-testovaniach  JESEŇ 2019!
 
V úvode školského roka 2019/2020 budú pre základné a stredné školy v systéme e-Test prístupné školské elektronické testy.
 
Žiaci dostanú predbežné hodnotenie hneď po absolvovaní testov. Po ukončení testovacieho cyklu (do konca novembra 2019) bude mať riaditeľ školy na portáli systému e-Test (NOVINKY) prístup k reportom s výsledkami: úspešnosť a dosiahnutý percentil žiakov, úspešnosť školy a celkovú úspešnosť testu.

Na testovanie bude možné prihlasovať žiakov už od 23. septembra 2019.
 
E-testovania JESEŇ 2019 pre ZÁKLADNÉ a STREDNÉ ŠKOLY
Termín testovania: 30. september – 25. október 2019

Súbory testovaní pre ZŠ:
ST_ZS_ISCED1_jesen2019
- 1 test z matematiky pre žiakov 5. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským
- 1 test zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 5. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským
- 1 test z maďarského jazyka a literatúry pre žiakov 5. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
 
ST_ZS_ISCED2_jesen2019
- 1 test zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským
- 1 test z maďarského jazyka a literatúry pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
- 1 test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry zameraný na počúvanie pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
 
 Súbory testovaní pre SŠ:
ST_SS_MAT_SJL_jesen2019
- 1 test z matematiky pre žiakov 1. ročníka SŠ s vyučovacím jazykom slovenským
- 1 test z matematiky pre žiakov 4. ročníka gymnázií s vyučovacím jazykom slovenským
- 1 test zo slovenského jazyka a literatúry (syntax) pre žiakov 2. – 4. ročníka SŠ s vyučovacím jazykom slovenským
 
ST_SS_VJM_AJB1_jesen2019
- 1 test z anglického jazyka úroveň B1, pre žiakov 2. ročníka gymnázií a 4. ročníka stredných odborných škôl a konzervatórií
- 1 test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry so zameraním na počúvanie pre žiakov 4. ročníka SŠ s vyučovacím jazykom maďarským
- 1 test z MJL pre žiakov všetkých ročníkov SŠ s vyučovacím jazykom maďarským
 
Dĺžka trvania testov je uvedená v anotácii a sú vhodné aj pre žiakov ekvivalentných ročníkov 8-ročných gymnázií.
 
Anotácie testov Pred testovaním je potrebné, aby mala škola aktualizované údaje o žiakoch pre školský rok 2019/2020 v školskom informačnom systéme (aScAgenda, eŠkola) a zaslala ich do e-Testu (linky na postup pri aktualizácii údajov sú uvedené nižšie).

E-testovania JESEŇ 2019– organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia
Kontakty na tím pre správu a prevádzku e-Testu:
Email: e-testovanie@nucem.sk,
Tel. č.: +421 268 260 304, +421 268 260 334, +421 268 260 335
V pracovných dňoch od 8:00 - 15:30.

Návod na export dát zo školského informačného systému (aScAgenda, eŠkola) a ich import do e-Testu sa nachádza
na
www.etest.sk v sekcii E-TESTOVANIE NA ŠKOLÁCH/KNIŽNICA/Import dát do e-Testu: http://www.etest.sk/kniznica/.

Sprístupnenie e-Testu
Export údajov z programu eŠkola do systému e-Test
Export údajov z programu aSc Agenda do systému e-Test

V sekcii http://www.etest.sk/kniznica/nájdete napr. aj video manuály ako naplánovať termín testu v systéme e-Test,
ako spustiť test, návod na používanie e-Testu, pokyny pre školských zamestnancov (koordinátor, IT administrátor, školský administrátor), ako aj iné informácie k testovaniu.