Kontakty

Oddelenie publicity národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (E-test)

PR manažérka
Ing. Mária Grebeňová-Laczová
mobil: +421 915 851 655
e-mail: maria.grebenova@nucem.sk

pracovníčky publicity:
Mgr. Lucia Drevická

e-mail: lucia.drevicka@nucem.sk

Alexandra Rošková
e-mail: alexandra.roskova@nucem.sk