Regionálne kontaktné centrá

Zoznam regionálnych kontaktných centier - RKC

Regionálne kontaktné centrá (RKC) slúžia na pracovné stretnutia autorov úloh s posudzovateľmi priamo vo svojom regióne. RKC sú lokalizované tak, aby dané miesto bolo časovo a dopravne autorom dostupné a mohli nerušene pracovať na tvorbe nových testovacích nástrojov (nových úloh) a ich zveľaďovaní. Okrem toho slúžia aj ako miesta realizácie školení učiteľov o učiteľskom testovaní, ktoré prebiehajú od mája 2015.
NÚCEM zriadil RKC v decembri v roku 2013 na pôde základných a stredných škôl, ktoré sa zapojili do národného projektu.
Aktuálne je na Slovensku aktívnych dovedna 27 regionálnych kontaktných centier v ôsmych krajoch SR.