E-testovania JAR 2020 - vyhodnotenie

Obrázok ku správe: E-testovania JAR 2020 - vyhodnotenie
19.06.2020
V čase dištančného vzdelávania počas prerušenia vyučovania v školách v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu mali školy možnosť aj na diaľku overiť a upevniť vedomosti a zručnosti žiakov z rôznych typov gramotností a iných predmetov a zamerať sa aj na prehĺbenie medzipredmetových vzťahov. Tohtoročné online testovanie bolo viac zamerané na vzdelávanie ako na hodnotenie žiakov.

Žiaci základných a stredných škôl mali možnosť využívať elektronické testy v rámci systému e-Test v období od 6. apríla do 15. júna 2020. K dispozícii bolo celkom 22 rôznych testov pre základné a stredné školy z rôznych typov gramotností, matematiky, vyučovacích
a cudzích jazykov a 2 vedomostno-zábavné testy.
 

V tomto špecifickom období mali možnosť aj školy, ktoré nemajú licencie do systému e-Test, požiadať o prístup do systému a okrem modulu pre učiteľské testovanie mohli využiť aj testy, ktoré NÚCEM pripravil pre jarné školské e-testovania.

Aktívnym školám NÚCEM sprístupnil znenia úloh a správne odpovede k tým testom, ktoré riešili ich žiaci. Učitelia  tak mohli aj na diaľku so svojimi žiakmi vyhodnotiť a analyzovať správne aj nesprávne odpovede na jednotlivé úlohy.

Počas elektronických testovaní JAR 2020 sa otestovalo vyše 16 000 žiakov z 251 základných a stredných škôl. V systéme e-Test žiaci vyplnili spolu 30 570 e-testov.

Viac informácií si prečítajte v tlačovej správe.