E-testovanie MÁJ - JÚN 2016

PREDĹŽENIE TESTOVANIA - JÚN 2016

Pre veľký záujem zo strany škôl sme sprístupnili „májové“ testy aj pre e-testovanie v júni 2016.

O testy, ktoré sme v e-Teste pripravili na máj 2016 bol veľký záujem.
Celkom sa do tohto testovania zapojilo 346 škôl a otestovalo sa 16 141 žiakov, niektorí aj vo viacerých testoch.
Takto sa v období od 9. do 27. mája 2016 v systéme e-Test zrealizovalo 34 069 testov.
 
Vzhľadom na pretrvávajúci záujem škôl o tieto testy, ponúkame ich v systéme e-Test aj v mesiaci jún v nových súboroch testovaní:
Test AJ B1 pre GYM_jun 2016
Testy pre ISCED2_ ZS_jun 2016
Testy pre ziakov 4. rocnika ZS_jun 2016

Prihlásiť na toto testovanie a testovať sa môžete od 30. mája do 30. júna 2016.

Upozornenie:
Z testov, ktoré škola zrealizuje v júni 2016, nebudeme zasielať reporty s výsledkami.


e-pilotáže úloh a testov v období 9. – 27. máj 2016

Po úspešnej realizácii elektronickej formy maturitnej skúšky a Testovania 9 v marci a apríli tohto roku NÚCEM pokračuje v aktívnom využívaní systému e-Test.
 

V období 9. – 27. máj 2016 budú v systéme e-Test pre základné školy a gymnáziá pripravené testy určené na pilotáže úloh a testov s cieľom ďalšieho napĺňania elektronickej databázy úloh.

Žiaci dostanú predbežné hodnotenie hneď po absolvovaní testov. Po ukončení testovacieho cyklu bude mať riaditeľ školy na portáli systému e-Test (NOVINKY) prístup k reportom s výsledkami: úspešnosť a dosiahnutý percentil žiakov, úspešnosť školy a celkovú úspešnosť testu.

Všetky školy pozývame na účasť v týchto testovaniach! Testovanie (e-pilotáž) nám pomôže dopĺňať kvalitné úlohy do elektronickej banky úloh.
 
Testy pre žiakov 4. ročníka ZŠ
- 2 testy z matematiky
(každý test 20 úloh, trvanie testu 40 minút)
- 2 testy zo slovenského jazyka a literatúry (každý test 20 úloh, trvanie testu 40 minút)
Termín testovania: 16. – 27. máj 2016
Prihlasovanie na testovanie: 3. – 19. máj 2016
 
Testy pre žiakov 7., resp. 8. ročníka ZŠ
- 1 test z matematiky - kombinatorika
(20 úloh, trvanie testu 40 minút)
- 2 testy z anglického jazyka, úroveň A2 (10, resp. 14 úloh, trvanie testu 40 minút)
Termín testovania: 9. – 25. máj 2016
Prihlasovanie na testovanie: 3. – 13. máj 2016
 
Testy pre žiakov 2., resp. 3. ročníka 4-ročných gymnázií
- 1 test z anglického jazyka, úroveň B1
(27 úloh, trvanie testu 80 minút)
Termín testovania: 9. – 25. máj 2016
Prihlasovanie na testovanie: 3. – 13. máj 2016
 
Pred testovaním je potrebné, aby škola aktualizovala údaje o žiakoch v školskom informačnom systéme (aScAgenda, eŠkola) a zaslala ich do e-Testu (linky na postup pri aktualizácii údajov sú uvedené nižšie).

Anotácie testov
·  Anotácie testov pre žiakov 4. ročníka ZŠ
·  Anotácie testov pre žiakov 7./8. ročníka ZŠ
·  Anotácia testu AJB1 pre žiakov 2./3. ročníka GYM

e-pilotáže Máj 2016 – organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia
·  Špecifické požiadavky testovania – Testy pre ziakov 4. rocnika ZS_maj 2016
·  Špecifické požiadavky testovania – Testy pre ISCED2_ ZS_maj 2016
·  Špecifické požiadavky testovania – Test AJ B1 pre GYM _maj 2016
·  NOVINKY v e-Teste, máj 2016

·  Návod na používanie systému
·  Pokyny pre školského koordinátora
·  Pokyny pre IT administrátora
·  Pokyny pre administrátora elektronického testovania
·  Riešenie problémov počas testovania
·  Proces prípravy na elektronické testovanie
·  Proces elektronického testovania v deň testovania

Kontakty na oddelenie podpory e- testovania:
Email: e-testovanie@nucem.sk,
Tel. č.: +421 268 260 304, +421 268 260 334, +421 268 260 335, +421 268 260 315
V pracovných dňoch od 8:00 - 15:30.


Návod na export dát zo školského informačného systému (aScAgenda, eŠkola) a ich import do e-Testu sa nachádza na www.etest.skv sekcii E-TESTOVANIE NA ŠKOLÁCH/KNIŽNICA/Import dát do e-Testu: http://www.etest.sk/kniznica/.

Sprístupnenie e-Testu
Export údajov z programu eŠkola do systému e-Test
Export údajov z programu aSc Agenda do systému e-Test

V sekcii http://www.etest.sk/kniznica/nájdete napr. aj video manuály ako naplánovať termín testu v systéme e-Test, ako spustiť test, návod na používanie e-Testu, pokyny pre školských zamestnancov (koordinátor, IT administrátor, školský administrátor), ako aj iné informácie k testovaniu.

Dôležitá informácia:
V súvislosti s ďalším využívaním systému e-test si dovoľujeme informovať školy, ktoré majú záujem zapojiť sa do elektronického testovania, že vzhľadom na to, že projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania bol ukončený, nebude možné zo strany NÚCEM-u zabezpečiť uhrádzanie osobných nákladov zamestnancov škôl, ktorí sa budú podieľať na príprave a realizácii e-testovania.
 
Ďalej plánujeme:
V októbri – decembri 2016 pripravujeme v e-Teste ďalšie testy pre e-pilotáže a školské testovania. Školy budeme o pripravovaných testovaniach včas informovať.