Aktuality

Obrázok ku správe: Odstávky e-Testu 14. až 18. december 2020

Odstávky e-Testu 14. až 18. december 2020

08.12.2020 - Upozorňujeme používateľov elektronického testovacieho systému e-Test na plánovanú technickú odstávku v dňoch 14. až 18. december 2020.   Vzhľadom na to, že systém e-Test bude v… viac »
Obrázok ku správe: Učiteľské testovania v systéme e-Test

Učiteľské testovania v systéme e-Test

21.09.2020 - NÚCEM naďalej prevádzkuje systém elektronického testovania (e-Test) a tak základné a stredné školy, ktoré majú prístupové licencie do systému e-Test, môžu využívať jeho modulna tzv.… viac »
Obrázok ku správe: E-testovania JAR 2020 - vyhodnotenie

E-testovania JAR 2020 - vyhodnotenie

19.06.2020 - V čase dištančného vzdelávania počas prerušenia vyučovania v školách v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu mali školy možnosť aj na diaľku overiť a upevniť vedomosti a zručnosti… viac »
Obrázok ku správe: Školské e-testovania JAR 2020

Školské e-testovania JAR 2020

07.04.2020 - V období od 6. apríla do 27. mája 2020 NÚCEM pripravil v systéme e-Test širokú ponuku elektronických testov pre základné a stredné školy, ktoré vzdelávajú žiakov online… viac »
Obrázok ku správe: E-testovania v 1. polroku šk. roku 2019/2020

E-testovania v 1. polroku šk. roku 2019/2020

16.09.2019 - Základné a stredné školy s licenciami pre systém e-Test budú mať aj v školskom roku 2019/2020 možnosť elektronicky otestovať svojich žiakov a porovnať ich výsledky s ostatnými žiakmi… viac »
Obrázok ku správe: Mladý Digitálny Európan 2019 - vyhodnotenie

Mladý Digitálny Európan 2019 - vyhodnotenie

18.06.2019 - 13. júna 2019 sa v Košiciach, na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, uskutočnilo celoštátne kolo 4. ročníka súťaže Mladý digitálny Európan.   Vo finále Mladého digitálneho Európana… viac »
Obrázok ku správe: E-testovania v máji 2019 - vyhodnotenie

E-testovania v máji 2019 - vyhodnotenie

07.06.2019 - Po úspešnej realizácii E-Maturity a E-Testovania 9 v marci a apríli tohto roka NÚCEM  opäť pripravil pre školy elektronické testy z vybraných predmetov, ktoré školy využili na… viac »
Obrázok ku správe: Mladý Digitálny Európan 2019

Mladý Digitálny Európan 2019

25.04.2019 - Je tu opäť príležitosť pre žiakov 2. a 3. ročníka gymnázií a stredných odborných škôl zapojiť sa súťaže Mladý Digitálny Európan.   Žiaci stredných škôl aktívne vyžívajúcich systém… viac »
Obrázok ku správe: Odstávky e-Testu v novembri 2018

Odstávky e-Testu v novembri 2018

23.10.2018 - Upozorňujeme používateľov na odstávky elektronického testovacieho systému e-Test:   V dňoch 5. – 7. november 2018 bude systém e-Test dostupný v obmedzenom režime z dôvodu realizácie… viac »
Obrázok ku správe: E-TESTOVANIE 5-2018

E-TESTOVANIE 5-2018

16.10.2018 - (Príprava na Testovanie 5-2018) NÚCEM ponúka základným školám, ktoré majú licencie pre systém e-Test, elektronickú formu prípravy na celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ… viac »
Obrázok ku správe: Školské e-testovania JESEŇ 2018

Školské e-testovania JESEŇ 2018

11.09.2018 - ZŠ a SŠ s licenciami pre systém e-Test budú mať aj v školskom roku 2018/2019 možnosť elektronicky otestovať svojich žiakov a porovnať ich výsledky s ostatnými žiakmi v rámci… viac »
Obrázok ku správe: Májové e-testovania sú vyhodnotené

Májové e-testovania sú vyhodnotené

18.06.2018 - NÚCEM ponúkol školám v období od 2. do 31. mája 2018 školské elektronické testovania v systéme e-Test. Opäť sa potvrdilo, že základné aj stredné školy majú o túto formu testovania… viac »