E-Testovanie 5 2019 a jesenné e-testovania úspešne ukončené

Obrázok ku správe: E-Testovanie 5 2019 a jesenné e-testovania úspešne ukončené
08.11.2019
O elektronické testovania v systéme e-Test, ktoré NÚCEM ponúkol školám v období
od 30. septembra do 7. novembra 2019 bol veľký záujem.


V období od 30. septembra do 25. októbra 2019 mali školy možnosť testovať žiakov elektronickou formou v rámci tzv. školských testovaní. Do e-testovania JESEŇ 2019 sa zapojilo spolu 552 škôl, z toho 147 stredných a 405 základných škôl. V systéme e-Test sa otestovalo vyše 28 500 žiakov a celkom bolo zrealizovaných viac ako 40 000 e-testov.

Do E-Testovania 5 2019, ktoré slúžilo na prípravu žiakov na Testovanie 5 2019, sa v dňoch 5. – 7. novembra 2019 zapojilo takmer 8 000 žiakov 5. ročníka z 313 ZŠ.

Reporty s výsledkami žiakov z týchto e-testovaní budú pre riaditeľov škôl dostupné
po prihlásení do portálu e-Test v časti NOVINKY.

Viac informácií nájdete na:
 
http://www.etest.sk/e-testovanie-jesen-2019/ a
http://www.etest.sk/e-testovanie-5-2019/.
 
Všetkým zapojeným školám a žiakom ďakujeme za spoluprácu!