Vstup do e-Testu

Adresa na prihlásenie sa pre učiteľa do portálu: https://www.etest-nucem.sk/ucitel

Adresa na prihlásenie sa pre žiaka do portálu: https://www.etest-nucem.sk/student
 
Adresa na prihlásenie sa pre žiaka priamo do testu: https://www.etest-nucem.sk/testplayerTP2