MLADÝ DIGITÁLNY EURÓPAN

Mladý digitálny Európan je certifikačné elektronické testovanie so zameraním na vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť, ktoré má aj formu vedomostnej súťaže pre žiakov 2. a 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.  Testovanie Mladý digitálny Európan nadväzuje na mimoriadne obľúbenú vedomostnú súťaž Mladý Európan, do ktorej sa školy už 10 rokov zapájali prezenčnou formou.
Mladý digitálny Európan (MDE) využíva moderné technológie 21. storočia a uskutočňuje sa prostredníctvom nového elektronického testovacieho systému e-Test implementovaného v našom národnom projekte Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania (E-test).

Termín e-testovania Mladý digitálny Európan/MDE-2015: 19. máj 2015
Náhradný termín súťaže: 9. jún 2015 o 9:00 hod


Časová dotácia testu: 60 minút
Forma: offline aj online (škola použije certifikačné licencie)
Tematické zameranie  otázok: história a súčasnosť Európskej únie
Ceny pre víťazov: tablety, USB kľúče a návšteva Bruselu a inštitúcií Európskej únie
Ocenená bude víťazná škola (hodnotí sa priemer výsledkov všetkých testovaných študentov školy) a 20 študentov s najlepšími výsledkami (jednotlivci, bez ohľadu na školu).

  • Víťazná škola sa zúčastní na informačnej návšteve Bruselu a inštitúcií EÚ (1 pedagóg + 6 študenti)

  • 3 najlepší študenti (jednotlivci) sa zúčastnia na informačnej návšteve Bruselu a inštitúcií EÚ (každého študenta bude sprevádzať 1 pedagóg)

  • 10 najlepších študentov (vrátane odmenených návštevou) dostanú tablet

  • ďalších 10 študentov (podľa dosiahnutých výsledkov) dostane USB kľúč.

Súťažnú formu testovania organizuje spoločne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Partnerom súťaže je Úrad vlády Slovenskej republiky.
Záštitu nad celoslovenskou študentskou súťažou Mladý digitálny Európan prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler a vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.


Vyhodnotenie súťaže Mladý digitálny Európan 2015 - výhercovia súťaže:

Kategória - Najlepšia škola:
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Kategória - najlepší jednotlivci (cena - návšteva Bruselu a inštitúcií EÚ):
Patrik Puškáš  (úspešnosť  99,29 %, 69,5 bodov), 2. roč., Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Ul. akademika Hronca 1, Rožňava
Matúš Tomajko  (úspešnosť  99,29 %, 69,5 bodov), 2. roč., Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Ul. akademika Hronca 1, Rožňava 
Filip Breznen  (úspešnosť  97,14 %  počet bodov 68 bodov), 2. roč., Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Ul. akademika Hronca 1, Rožňava                                
Viktória Pogányová (úspešnosť  96,43 %,   67,5 bodov), 2. roč., Gymnázium – Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec 

Kategória - najlepší jednotlivci (cena - tablet):
Patrik Puškáš  (úspešnosť  99,29 %, 69,5 bodov), 2. roč., Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Ul. akademika Hronca 1, Rožňava
Matúš Tomajko  (úspešnosť  99,29 %, 69,5 bodov), 2. roč., Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Ul. akademika Hronca 1, Rožňava 
Filip Breznen  (úspešnosť  97,14 %  počet bodov 68 bodov), 2. roč., Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Ul. akademika Hronca 1, Rožňava   
Aneta Baníková  (úspešnosť 96,43 %, 67,5 bodov), 2. roč., Gymnázium – Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
Tomáš Kuchta  (úspešnosť 96,43 %, 67,5 bodov), 2. roč.,  Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Ul. akademika Hronca 1, Rožňava
Lucia Kulášová (úspešnosť 96,43 %, 67,5 bodov), 2. roč., Stredná odborná škola , Hattalova 968/33, Námestovo
Viktória Pogányová  (úspešnosť 96,43 %, 67,5 bodov), 2. roč., Gymnázium – Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
Daniel Dévald  (úspešnosť 95,71 %, 67 bodov), 2. roč., Gymnázium – Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
Zuzana Janetová  (úspešnosť 95,71 %, 67 bodov), 2. roč., Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, Námestovo
Filip Štancel  (úspešnosť 95,71 %, 67 bodov), 2. roč., Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza
Andrea Wéberová  (úspešnosť 95,71 %, 67 bodov), 3. roč., Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Kategória - najlepší jednotlivci (cena - USB kľúč):
Suran Martin (úspešnosť 95 %, 66,5 bodov), 3.roč., Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza
Peter Štancel  (úspešnosť 94,29  %, 66 bodov), 3.roč., Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza
Stanislav Drotár  (úspešnosť 93,57 %, 65,5 bodov), 3. roč.,  Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov
Zuzana Gustiňáková   (úspešnosť 93,57 %, 65,5 bodov), 7. roč., Gymnázium Jozefa Lettricha, J. Lettricha 2, Martin
Štefan Keruľ-Kmec (úspešnosť 93,57 %, 65,5 bodov), 3. roč.,  Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, M. R. Štefánika 9, Trebišov
Emília Sodivarová  (úspešnosť 93,57 %, 65,5 bodov), 3. roč.,  Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov
Jozef  Staško (úspešnosť 93,57 %, 65,5 bodov),3. roč.,  Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov
Emma Veselovská   (úspešnosť 93,57 %, 65,5 bodov), 3. roč.,  Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
Kristína Ištvániková (úspešnosť 92,86 %, 65 bodov), 3.roč., Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza             
Barbora Karnajová  (úspešnosť 92,86 %, 65 bodov), 2. roč., Spojená škola - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Scota Viatora 8, Ružomberok
 


Bezplatné študijné materiály sú k dispozícii aj na webovej stránke EU Bookshophttps://bookshop.europa.eu/sk/home/, informácie nájdete v informačnej brožúre pre mladých -http://bookshop.europa.eu/sk/eur-pa-pbNA0414841/, v sprievodnej príručke pre učiteľov -http://bookshop.europa.eu/sk/eur-pa-pbNA0114223/ a v brožúre Európa v 12 lekciách -http://bookshop.europa.eu/sk/eur-pa-v-12-lekci-ch-pbNA0213714/. Rozličné info zdroje pre školy nájdete aj TU. 


E-testovanie Mladý digitálny Európan - Organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia

Certifikačné testovanie - Pokyny pre administrátora - offline aj online forma
Certifikačné testovanie - Pokyny pre IT administrátora - offline aj online forma
Certifikačné testovanie - Pokyny pre školského koordinátora - offline aj online forma
Mladý digitálny Európan náhradný termín - Termíny pre činnosti školského koordinátora - offline aj onlline
Mladý digitálny Európan náhradný termín - Harmonogram - offline
Mladý digitálny Európan náhradný termín - Harmonogram - online
Mladý digitálny Európan náhradný termín - Špecifické požiadavky testovania - offline aj online forma
Rozhodovací strom krízových situácií
Schéma procesov pred Certifikačným testovaním
Schéma procesov v deň Certifikačného testovania