MLADÝ DIGITÁLNY EURÓPAN 2017

Mladý digitálny Európan je vedomostná súťaž (elektronický test) pre žiakov 2. a 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Mladý digitálny Európan (MDE) nadväzuje na mimoriadne obľúbenú vedomostnú súťaž Mladý Európan organizovanú Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a 12 regionálnymi informačnými centrami Europe Direct, do ktorej sa školy už po 12. rok zapájajú prezenčnou formou.
MDE-2017 organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania. Záštitu nad súťažou MDE-2017 prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Plavčan.
 
Súťaž MDE-2017 sa realizuje formou školského online elektronického testovania prostredníctvom elektronického testovacieho systému e-Test.


Mladý digitálny Európan 2017 - vyhodnotenie

 
Vyhodnotenie celoštátneho kola MDE 2017
 
6. júna 2017 sa 8 najúspešnejších stredoškolákov zo školského kola súťaže Mladý Digitálny Európan 2017 opäť posadilo za počítače, tentoraz v Hoteli Bôrik v Bratislave a zapojilo sa do celoštátneho kola tejto súťaže. Viac
Výsledky a ďalšie informácie nájdete v tlačovej správe TU.

Výsledková listina Mladý Digitálny Európan 2017 - celoštátne kolo.

Všetkým víťazom súťaže Mladý Digitálny Európan 2017 blahoželáme a veríme, že si z Bruselu prinesú inšpiratívne zážitky. Tešíme sa na budúci rok na v poradí už tretí ročník súťaže Mladý Digitálny Európan 2018.
Vyhodnotenie školského kola MDE 2017
 
Školského kola MDE 2017, ktoré sa uskutočnilo 9. a 10. mája 2017, sa zúčastnilo 1 958 žiakov zo 121 stredných škôl. (Z toho  v náhradnom termíne 10. 5. 2017 sa zúčastnilo 570 žiakov z 31 škôl).
Všetkým žiakom a školám ďakujeme za účasť!
 
Kategória - Najlepšia škola (cena - návšteva Bruselu a inštitúcií EÚ):
Gymnázium Hansa Selyeho s VJM - Selye János Gimnázium,  Ul. biskupa Királya 5, Komárno
 
Kategória - najlepší jednotlivci (cena – účasť na celoštátnom kole, darčekové predmety):
na 1. – 3. mieste (úspešnosť 92,98 %) sa umiestnili:
 • Csontos Mária, Gymnázium Hansa Selyeho s VJM - Selye János Gimnázium, Komárno,
 • Minárik Dominik, Spojená škola – Gymnázium, Sečovce,
 • Vargová Lenka, Spojená škola – Gymnázium, Sečovce,
na 4. – 13. mieste (úspešnosť 91,23 %) sa umiestnili:
 • Fábry Ján, Pavlíková Agáta a Tóth Samuel, Gymnázium M. Kováča, Banská Bystrica,
 • Hančuľák Radovan, Senčar Simon, Evanjelické gymnázium Jána Ámosa Komenského, Košice,
 • Kuka Roland, Spojená škola – Gymnázium, Sečovce,
 • Podžuban Marek, Vaľo Matúš, Gymnázium Pavla Horova, Michalovce,
 • Samselyová Michaela, Hotelová akadémia, Prešov,
 • Szabó Richard, Gymnázium Hansa Selyeho s VJM - Selye János Gimnázium, Komárno.
 
Uvedeným žiakom bude zaslaná pozvánka na účasť v celoštátnom kole MDE 2017.
 
Informácie týkajúce sa celoštátneho kola budeme zasielať iba školám, ktorých žiaci sa zúčastnia celoštátneho kola.
 
Všetkým zúčastneným školám budú prostredníctvom systému E-test zaslané reporty s výsledkami žiakov (priemerná úspešnosť a percentil žiaka, priemerná úspešnosť školy a priemerná úspešnosť testovanej vzorky). Reporty bude možné stiahnuť priamo z portálu e-Testu. Postupujte nasledovne:
1.      Prihláste sa do e-Testu  https://www.etest-nucem.sk/ucitel s účtom riaditeľa školy. Vaše prihlasovacie údaje nájdete v Knihe prihlasovacích údajov.
2.      V ľavom bočnom paneli rozbaľte „Moja agenda“ a kliknite na „Novinky a výstupy“.

Ceny pre víťazov
 • Prvých 10 najúspešnejších žiakov školského kola sa zúčastní celoštátneho kola MDE-2017 v Bratislave. Účastníci celoštátneho kola budú odmenení darčekovými predmetmi a spolu s jedným pedagógom budú mať hradené ubytovanie na 1 noc s raňajkami a večerou v hoteli Nivy v Bratislave. Zároveň je pre nich v pondelok 5. júna 2017 pripravený v popoludňajších hodinách zaujímavý program, napr. návšteva pracoviska so slovenským superpočítačom Aurel a ďalšie zaujímavosti.
 • školskom kole bude ocenená aj 1 víťazná škola (hodnotí sa priemer výsledkov všetkých testovaných žiakov školy). Žiaci víťaznej školy, ktorí sa zapojili do súťaže, sa spolu s pedagógom zúčastnia organizovanej informačnej návštevy Bruselu a inštitúcií EÚ (1 pedagóg + max. 5 žiaci).
Informácie o EÚ nájdete v magazíne pre mladých EURÓPSKA ÚNIA.
Ďalšie študijné materiály sú k dispozícii na týchto webových stránkach:
http://bookshop.europa.eu/sk/zakladatelia-e--pbNA3213068/
http://europa.eu/european-union/index_sk
https://ec.europa.eu/commission/index_sk
http://ec.europa.eu/slovakia/home_sk
http://www.europarl.europa.eu/portal/sk

MDE-2017 - Organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia


Termín školského kola MDE-2017:  9. máj 2017
Školské kolo sa realizuje priamo na školách na počítačoch s prístupmi do systému e-Test.
Prihlasovanie žiakov/škôl: 24. apríl – 9. máj 2017 (do 8:00)
 
Termín celoštátneho kola MDE-2017:  6. jún 2017

Miesto konania: hotel Bôrik, Bôrik 15, 814 07 Bratislava


Časová dotácia testu školského aj celoštátneho kola: 45 minút
Tematické zameranie otázok: história a súčasnosť Európskej únie

Pred testovaním je potrebné, aby škola aktualizovala údaje o žiakoch v školskom informačnom systéme (aScAgenda, eŠkola) a zaslala ich do e-Testu (linky na postup pri aktualizácii údajov sú uvedené nižšie).

· Špecifické požiadavky testovania MDE-2017
· Harmonogram školského kola MDE-2017
· Návod na používanie systému
· Pokyny pre školského koordinátora
· Pokyny pre IT administrátora
· Pokyn pre administrátora elektronického testovania
· Riešenie problémov počas testovania
· Proces prípravy na elektronické testovanie
· Proces elektronického testovania v deň testovania
 
Kontakty na tím pre správu a prevádzku e-Testu:
Email: e-testovanie@nucem.sk,
Tel. č.: +421 268 260 304, +421 268 260 334, +421 268 260 335
V pracovných dňoch od 8:00 - 15:30.

Návod na export dát zo školského informačného systému (aScAgenda, eŠkola) a ich import do e-Testu sa nachádza na www.etest.sk v sekcii E-TESTOVANIE NA ŠKOLÁCH/KNIŽNICA/Import dát do e-Testu: http://www.etest.sk/kniznica/.
Sprístupnenie e-Testu
Export údajov z programu eŠkola do systému e-Test
Export údajov z programu aSc Agenda do systému e-Test

V sekcii http://www.etest.sk/kniznica/ nájdete napr. aj video manuály ako naplánovať termín testu v systéme e-Test, ako spustiť test, návod na používanie e-Testu, pokyny pre školských zamestnancov (koordinátor, IT administrátor, školský administrátor), ako aj iné informácie k testovaniu.