Konferencie

Konferencia k výsledkom medzinárodného výskumu štúdie PISA 2012 z pohľadu Slovenskej republiky
11. 2. 2015
Hotel Satel, Mnoheľova 825/3, Poprad

 
Cieľom konferencie je bližšie oboznámiť odbornú pedagogickú verejnosť s výsledkami štúdie PISA 2012 a poukázať na tie oblasti života 15–ročných žiakov na Slovensku, ktoré majú značný vplyv na ich výkon v rámci sledovaných oblastí. Zároveň účastníci konferencie získajú bližší obraz o cieľoch, charaktere štúdie a metodike tvorby testových úloh.

Pozvánka a program

Na konferenciu sa zaregistrujte obratom prostredníctvom registračného formulára na adrese http://goo.gl/36GPDg, najneskôr však do 5. 2. 2015. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že počet účastníkov konferencie je obmedzený na 70 účastníkov z dôvodu kapacity priestoru.
 
Organizačné informácie ku konferencii Vám zašleme po registrácii.