E-Testovanie 9-2017

E-TESTOVANIE 9 je elektronická forma testovania žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9, resp. T9).
Je rovnocenné s klasickou, papierovou formou Testovania 9. Testy sú v elektronickej i papierovej forme obsahovo rovnocenné.
E-TESTOVANIE 9 môžu absolvovať iba žiaci základných škôl, ktoré majú certifikačné licencie do systému e-Test.

Žiakom absolvujúcim elektronické testy sa pridáva k riadnemu času na vyplnenie testu aj manipulačný čas na prácu s odpoveďovým hárkom.

E-TESTOVANIE 9-2017
Termín: 5. apríl 2017 (streda)
Prihlasovanie žiakov na E-T9-2017: 27. 3. - 4. 4. 2017 (upozorňujeme, že dňa 3. 4. 2017 bude e-Test z prevádzkových dôvodov neprístupný).

E-Testovanie 9-2017 sa uskutoční
· na školách s vyučovacím jazykom slovenským  z matematiky a slovenského jazyka a literatúry
· na školách s vyučovacím jazykom maďarským z matematiky, maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry
· na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským z matematiky a slovenského jazyka a literatúry
Forma: offline aj online (škola použije certifikačné licencie)

Na E-Testovanie 9-2017 by sa mali prihlásiť v prvom rade tí žiaci, ktorí sa zúčastnili na generálnej skúške elektronickej formy Testovania 9.

Generálna skúška E-TESTOVANIE 9-2017
Termín: 22. marec 2017 (streda)
Generálnej skúšky sa zúčastnilo takmer 2 000 žiakov z 94 základných škôl. Všetkým zapojeným školám ďakujeme za spoluprácu.

UPOZORNENIE!
Pre bezproblémový priebeh generálnej skúšky aj samotného E-TESTOVANIA 9-2017 je NEVYHNUTNÉ, aby školský koordinátor zabezpečil v spolupráci s IT administrátorom aktualizáciu offline klienta na najnovšiu verziu.

Špecifikácia testov E-TESTOVANIE 9-2017
(testy sú po obsahovej stránke totožné s testami riadneho termínu Testovania 9-2017)
Špecifikácia testov zo SJL, SJSL a MJL
Špecifikácia testu z matematiky


Dešifrovacie kľúče pre E-T9-2017
zverejníme v deň testovania

Dešifrovací kľúč k testu z MAT
Dešifrovací kľúč k testu zo SJL
Dešifrovací kľúč k testu z MJL
Dešifrovací kľúč k testu zo SJSL


E-TESTOVANIE 9-2017 – organizačné pokyny a sprievodná dokumentáciapre certifikačné školy
 
· E-Testovanie 9-2017 – Termíny pre činnosti školského koordinátora – offline aj online forma
· E-Testovanie 9-2017 – Špecifické požiadavky testovania – offline aj online forma
· Pokyny pre školského koordinátora – offline aj online forma
· Pokyny pre IT administrátora – offline aj online forma
· Pokyny pre administrátora – offline aj online forma
· Schéma procesov pred certifikačným elektronickým testovaní
· Schéma procesov v deň certifikačného elektronického testovania
· Rozhodovací strom krízových situácií
· E-Testovanie 9-2017 –  Harmonogram pre ZŠ s VJS – offline
· E-Testovanie 9-2017 –  Harmonogram pre ZŠ s VJS – online
· E-Testovanie 9-2017 –  Harmonogram pre ZŠ s VJM – offline
· E-Testovanie 9-2017 –  Harmonogram pre ZŠ s VJM – online
· E-Testovanie 9-2017 – prehľad vzťahov a jednotiek – MAT (sj)
· E-Testovanie 9-2017 – prehľad vzťahov a jednotiek – MAT (mj)
· E-Testovanie 9-2017 – mapa klávesnice (mj)
· E-Testovanie 9-2017 – klávesové skratky (mj)

Dotazník - vyplní koordinátor v deň testovania do 14:00 hod.
http://goo.gl/gleLEQ

Kontakty na tím pre správu a prevádzku e-Testu:
Email: e-testovanie@nucem.sk,
Tel. č.: +421 268 260 304, +421 268 260 334, +421 268 260 335
V pracovných dňoch od 8:00 - 15:30.