Učiteľské testovania - školenia

Učiteľské testovanie je nová forma testovania, ktorú umožňuje elektronický testovací systém e-Test.
Prostredníctvom neho učitelia zmluvných škôl môžu použiť úlohy z elektronickej Školskej banky úloh na zostavenie testov podľa vlastných požiadaviek. Rovnako učitelia môžu použiť (vybrať z databázy) už hotový test a zadať ho svojim žiakom priamo na vyučovacej hodine. Týmto spôsobom môžu použiť systém e-Test ako efektívny nástroj na hodnotenie žiakov. Úlohy a testy si vyhodnocuje priamo učiteľ školy, ktorý učiteľský test zadával. NÚCEM poskytne podpornú metodiku, ktorú učiteľ môže pri hodnotení testu využiť, alebo si ju upraví podľa vlastných požiadaviek.
Bezplatné školenia na prácu s e-Testom so zameraním na učiteľské testovanie pre učiteľov zmluvných škôl budeme organizovať v období apríl/máj – jún 2015.

Školenia k učiteľskému testovaniu budú pokračovať aj na jeseň 2015.

Školenia učiteľov o učiteľskom testovaní

Dokumenty ku školeniu učiteľov o učiteľskom testovaní:

Tvorba testu
Realizácia
Hodnotenie

Video manuály k učiteľskému testovaniu:

Prihlásenie a popis e-Testu
Zostavenie predpisu
Hodnotiaca škála
Zostavenie testu z predpisu
Zostavenie testu pre dve skupiny
Plánovanie termínu
Hodnotenie testov
Výsledky testov

Informácie k správnemu vypĺňaniu cestovných príkazov:

Návod na vyplnenie cestovného príkazu
Usmernenie k vyplneniu cestovného príkazu

Dokumenty potrebné k preplateniu cestovných náhrad (stravné a cestovné náhrady):

Cestovný príkaz na školenie školského personálu certifikačných škôl
Príloha k cestovnému príkazu
Súhlas dotknutej osoby so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov - dokument neprestrihávať, celé tlačivo s dvomi podpismi poslať na uvedenú adresu
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla