E-TESTOVANIE 9-2018

E-TESTOVANIE 9 je elektronická forma testovania žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9, resp. T9).
Je rovnocenné s klasickou, papierovou formou Testovania 9. Testy sú v elektronickej i papierovej forme obsahovo rovnocenné.
E-TESTOVANIE 9 môžu absolvovať iba žiaci základných škôl, ktoré majú certifikačné licencie do systému e-Test.

Žiakom absolvujúcim elektronické testy sa pridáva k riadnemu času na vyplnenie testu aj manipulačný čas na prácu s odpoveďovým hárkom.

E-TESTOVANIE 9-2018
sa uskutoční
·         z matematiky na školách s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským
·         zo slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom slovenským
·         z maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom maďarským
 
Termín: 21. marec 2018 (streda)
Prihlasovanie žiakov na E-T9-2018: 27. 2. - 16. 3. 2018
Forma: offline aj online (škola použije certifikačné licencie)
Žiaci, ktorí prejavia záujem absolvovať toto testovanie elektronickou formou sa musia povinne zúčastniť na generálnej skúške elektronickej formy Testovania 9.

Generálna skúška E-TESTOVANIE 9-2018
Cieľom Generálnej skúšky E-T9-2018 je absolvovať všetky procesy spojené s "ostrým" E-Testovaním 9. Zároveň si žiaci môžu preveriť svoje vedomosti a vyskúšať si elektronické testovacie prostredie e-Test.
Termín: 14. február 2018 (streda)
Generálnej skúšky sa zúčastnilo viac ako 1 700 žiakov z 83 základných škôl. Všetkým zapojeným školám ďakujeme za spoluprácu.


Upozorňujeme, že v niektorých dňoch bude systém e-Test neprístupný, resp. bude pracovať v obmedzenom režime, viac informácií nájdete na: Odstávka e-Testu (február - marec 2018).

UPOZORNENIE!
Pre bezproblémový priebeh generálnej skúšky aj samotného E-TESTOVANIA 9-2018 je NEVYHNUTNÉ, aby školský koordinátor zabezpečil v spolupráci s IT administrátorom aktualizáciu offline klienta na najnovšiu verziu.

Špecifikácia testov E-TESTOVANIE 9-2018
(testy sú po obsahovej stránke totožné s testami riadneho termínu Testovania 9-2018)
Špecifikácia testov zo SJL, SJSL a MJL
Špecifikácia testu z matematiky

Dešifrovacie kľúče pre E-T9-2018
zverejníme v deň testovania

E-T9-2018 – organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia pre certifikačné školy
E-Testovanie 9-2018 – Termíny pre činnosti školského koordinátora – offline aj online forma
E-Testovanie 9-2018 – Špecifické požiadavky testovania – offline aj online forma
Pokyny pre školského koordinátora – offline aj online forma
Pokyny pre IT administrátora – offline aj online forma
Pokyny pre administrátora – offline aj online forma
Schéma procesov pred certifikačným elektronickým testovaní
• Schéma procesov v deň certifikačného elektronického testovania
Rozhodovací strom krízových situácií
E-Testovanie 9-2018 –  Harmonogram pre ZŠ s VJS – offline
E-Testovanie 9-2018 –  Harmonogram pre ZŠ s VJS – online
E-Testovanie 9-2018 –  Harmonogram pre ZŠ s VJM – offline
E-Testovanie 9-2018 –  Harmonogram pre ZŠ s VJM – online
Prehľad vzťahov a jednotiek – MAT (sj)
Prehľad vzťahov a jednotiek – MAT (mj)
Mapa klávesnice (MJL)
Klávesové skratky (MJL)

Dotazník - vyplní koordinátor v deň testovania do 14:00 hod.
http://goo.gl/gleLEQ
Kontakty na tím pre správu a prevádzku e-Testu:
Email: e-testovanie@nucem.sk,
Tel. č.: +421 268 260 334, +421 268 260 335, +421 268 260 304, +421 268 260 105
V pracovných dňoch od 8:00 - 15:30.