Učitelia môžu využívať učiteľské testovania

Obrázok ku správe: Učitelia môžu využívať učiteľské testovania
19.03.2020
Školy, ktoré majú prístupové licencie do systému elektronického testovania e-Test, môžu aktuálne využívať jeho modul na tzv. učiteľské testovanie.
Vyše 1 600 škôl nadobudlo licencie do systému v rámci aktívneho zapojenia do národného projektu spolufinancovaného z prostriedkov EÚ Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania, ktorého realizátorom bol NÚCEM.
Učitelia z týchto škôl majú tak k dispozícii už hotové úlohy a testy z Banky úloh a testov, prípadne si z úloh môžu zostaviť vlastný test podľa svojich pedagogických požiadaviek
a cieľov.
Učiteľ potrebuje funkčný PC, resp. notebook s prístupom na internet. Žiaci vedia do systému pristupovať tiež aj z domu, ak majú funkčný PC, notebook alebo tablet s prístupom na internet.
 
Podrobnejšie informácie sú zverejnené na stránke E-testu: http://www.etest.sk/ucitelske-testovania-2020/.