Úspešný priebeh certifikačných testovaní: E-Maturita 2019, E-Testovanie 9-2019

Obrázok ku správe: Úspešný priebeh certifikačných testovaní: E-Maturita 2019, E-Testovanie 9-2019
03.04.2019
Úspešnou realizáciou E-Maturity  a E-Testovania 9 v roku 2019 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania pokračuje vo viac ako 4-ročnom aktívnom využívaní systému e-Test, ktorý bol uvedený do prevádzky v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania.
 
Vo februári 2019 sme úspešne zrealizovali generálne skúšky, 12. a 14. marca 2019 sa uskutočnil riadny termín E-Maturity z matematiky, slovenského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry a  3. apríla 2019 riadny termín E-Testovania 9.
 
Do generálnej skúšky E-Maturity 2019 sa zapojilo 153 stredných škôl a vyše 4 175 maturantov. Generálnu skúšku E-Testovania 9-2019 absolvovalo 1 799 žiakov z 80 základných škôl a 8-ročných gymnázií.
 
Elektronickú formu „ostrej“ MATURITY vykonalo 2 194 stredoškolákov zo 110 škôl.
„Ostré“ E-Testovanie 9 absolvovalo 767 žiakov zo 48 základných škôl.
 
VŠETKÝM ZAPOJENÝM ŠKOLÁM ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU!