E-testovania v máji 2019 - vyhodnotenie

Obrázok ku správe: E-testovania v máji 2019 - vyhodnotenie
07.06.2019
Po úspešnej realizácii E-Maturity a E-Testovania 9 v marci a apríli tohto roka NÚCEM  opäť pripravil pre školy elektronické testy z vybraných predmetov, ktoré školy využili
na hodnotenie úrovne vedomostí svojich žiakov na konci školského roka.  Základné a stredné školy mali možnosť na vyučovacích hodinách využívať elektronické testy
v rámci systému e-Test na overovanie vedomostí svojich žiakov v období od 6. do 31. mája 2019.
K dispozícii bolo 12 druhov testov pre základné a stredné školy vrátane e-testov z cudzích jazykov. Počas elektronických testovaní MÁJ 2019 sa otestovalo 27 622 žiakov zo 471 základných a stredných škôl. V systéme e-Test žiaci vyplnili spolu 37 118 e-testov.

Viac informácií si prečítajte v tlačovej správe k májovým e-testovaniam.