Mladý Digitálny Európan 2019 - vyhodnotenie

Obrázok ku správe: Mladý Digitálny Európan 2019 - vyhodnotenie
18.06.2019
13. júna 2019 sa v Košiciach, na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, uskutočnilo celoštátne kolo 4. ročníka súťaže Mladý digitálny Európan.
 
Vo finále Mladého digitálneho Európana si zmeralo sily 16 účastníkov zo 6 stredných škôl.
 
Víťazi, ktorých už poznáme, si hodnotné ceny v podobe tabletov či iných zaujímavých cien prevzali od vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislava Mika. Víťazi si odniesli aj ocenenie a knižný dar od dekanky Filozofickej fakulty a dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Študenti, ktorí sa umiestnili na 1. a 2 mieste, zároveň získavajú možnosť zúčastniť sa spolu so svojim pedagógom organizovanej informačnej návštevy Bruselu a inštitúcií EÚ v októbri tohto roka. 
 
Ocenená bola aj víťazná škola, ktorá na školskom kole súťaže získala najvyššiu priemernú úspešnosť všetkých zúčastnených žiakov. Stalo sa ňou Gymnázium Jána Hollého, Trnava.
 
Viac informácií o výhercoch súťaže získate na http://www.etest.sk/mlady-digitalny-europan-2019/.