E-MATURITA a E-TESTOVANIE 9 v školskom roku 2018/2019

Obrázok ku správe: E-MATURITA a E-TESTOVANIE 9 v školskom roku 2018/2019
11.01.2019
Aj v školskom roku 2018/2019 budú môcť žiaci realizovať certifikačné testovania elektronickou formou v systéme e-Test.

E-Maturita 2019 sa uskutoční v dňoch 12. a  14. marca 2019 z predmetov slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, matematika.

E-Testovanie 9-2019 bude prebiehať  3. apríla 2019 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra.

Maturanti  na tzv. certifikačných stredných školách, ktorí majú záujem maturovať elektronicky, si budú môcť vyskúšať E-Maturitu v rámci Generálnej skúšky E- Maturity v dňoch 5. a 6. február 2019. Taktiež aj žiaci 9. ročníka certifikačných základných škôl  si budú môcť vyskúšať  elektronickú formu Testovania 9 počas Generálnej skúšky E-Testovania 9-2019 13. februára 2019.

Účasť žiakov na E-Maturite a E-Testovaní 9 je dobrovoľná. Žiaci sa však musia povinne zúčastniť generálnej skúšky.

Viac informácií nájdete na http://www.etest.sk/e-maturita-2019/ a http://www.etest.sk/e-testovanie-9-2019/